Ministarstvo pravde: Utvrđen konačan tekst nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalom

    1 godina pre 310 pregleda Izvor: PV Informer

Ministarstvo pravde je objavilo da je danas zaokružen proces sagledavanja preporuka od strane evropskih partnera i da je utvrđen tekst Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, čija će radna verzija biti proslijeđena međunarodnim ekspertima na uvid nakon prevođenja na engleski jezik.

ministar pravde Marko Kovač: foto: gov.me

„Nova verzija ovog dokumenta je plod intenzivnog rada u posljednjih nekoliko sedmica, a sve sa ciljem što kvalitetnijeg izgleda, nadamo se, budućeg Zakona koji će regulisati ovu materiju.

Ova aktivnost predstavlja samo jednu u nizu koje je Ministarstvo pravde sprovelo u proteklih 100 dana u cilju jačanja vladavine prava u našoj državi i u tijesnoj je vezi sa izmjenama drugih pravnih akata koji su trenutno u postupku javne rasprave.

S toga, još jednom pozivamo stručnu javnost da obrati pažnju na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore i Nacrt Zakonika o krivičnom postupku, kao i da svojim prijedlozima i sugestijama daju doprinos za pripremu što kvalitetnijih legislativnih akata“, saopštili su iz resora Marka Kovača.

Ministarstvo pravde podsjeća i da su u prethodnom periodu pripemili izmjene i dopune Zakona o upravnom sporu a sve sa ciljem unapređenja efikasnosti rada Upravnog suda Crne Gore i djelotvornosti pravne zaštite stranaka u postupku pred ovim sudom, kao i zbog smanjenja troškova koji se plaćaju zbog povrede prava na suđenja u razumnom roku u upravnom postupku i upravnom sporu.