Ministarstvo pripremilo prijedlog pitanja: Kako će izgledati novi testovi za polaganje vozačkog ispita

    2 godine pre 857 pregleda Izvor: dnevno.me

S obzirom na to da u Crnoj Gori postojeći testovi za polaganje vozačkog ispita za B i C kategoriju nijesu mijenjani dugo vremena, radna grupa Ministarstva prosvjete pripremila je prijedlog pitanja i poslala ga na stručno mišljenje saobraćajnom odsjeku Mašinskog fakulteta.

Iz tog resora su za naš portal kazali da se, u odnosu na stare testove, suština nije mijenjala ali da će novi biti „savremeniji i jasniji kandidatima“.

„Za nove kao i za stare tetove Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima akt je na osnovu kojeg se formiraju pitanja. Novi testovi će biti drugačiji u načinu na koji su formulisana pitanja, gdje smo vodili računa da kandidati nemaju dilemu šta se od njih traži. Osnovna stvar koju će kandidat da primjeni kod novih testova jeste da slike raskrsnica, koje su predstavljale najveći problem kandidatima, više nijesu iz takozvane ptičije perspektive već su predstavljene iz perspektive vozača“, pojasnili su za Dnevno.me iz Ministarstva prosvjete.

Noviteti u cilju povećanja kvaliteta obuke i bezbjednosti u sabraćaju

Na nedavno održanom sastanku predstavnika tog resora i Uprave policije, saopšteno je da 12.000 građana godišnje dobije vozačku dozvolu.

Primjetan je, takođe, i trend porasta smrtnosti – 48 stradalih od početka 2022. među kojima ima dosta mlađih od 20 godina.

Upravo zbog toga, iz Ministarstva prosvjete kao krovne institucije auto-školama, obećano je predstavnicima policije da će zaposleni u ovom sektoru preduzeti sve kako bi se pravilnicima, podzakonskim aktima, te uslovima za licenciranje škola i uslovima za sprovođenje vozačkog ispita preventivno djelovalo, te kako bi se povećala bezbjednost učesnika u saobraćaju.

„U tom pravcu, u prethodnom periodu donijet je Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjava auto škola u pogledu prostora, nastavnih sredstava, vozila i kadra i minimalnim uslovima koje treba da ispunjava vozilo za obuku kandidata za vozača, koji propisuje uslove koje auto škola mora da ispuni ukoliko želi da obavlja ovu djelatnost. Pravilnik je usklađen sa Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima, Evropskom direktivnom uz korišćenje dobre prakse zemalja iz regiona“, saopštili su nam iz Ministarstva prosvjete.

Pored Pravilnika, u završnoj fazi je i priprema Odluke o određivanju najnižeg iznosa naknade troškova za obuku kandidata za vozača, visine troškova polaganja vozačkog ispita i visine naknade za članove ispitne komisije, kao i Pravilnika o bližem načinu organizovanja i sprovođenja polaganja vozačkog ispita.

„Donošenjem Odluke o određivanju najnižeg iznosa naknade troškova za obuku kandidata za vozača, visine troškova polaganja vozačkog ispita i visine naknade za članove ispitne komisije Ministarstvo stvara uslove da auto škole imaju pristojne finansijske prilive novca kako bi ispunili sve uslove koji se pred njima postavljaju“, pojasnili su iz tog resora i dodali:

„Izmjenama Pravilnika o bližem načinu organizovanja i sprovođenja polaganja vozačkog ispita propisali smo vrijeme trajanja praktičnog dijela ispita, što je bio jedan od uslova u priznavanju naše vozačke dozvole u inostranstvu. Pored ovih pravilnika i odluka, Ministastvo radi i na izmjenama ostalih Pravilnika i usklađivanju istih sa Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima kao krovnom dokumentu koji reguliše ovu oblast, ali i sa drugim dokumentima i potrebama savremene auto škole.“

Posebnu pažnju će, navode, posvetiti i načinu na koji se sprovode obuke kandidata za vozače.

„Postupak i način obuke propisan je Programom obrazovanja za osposobljavanje za upravljanje motornim vozilom, a sprovode ga licencirane auto škole. Sve ove aktivnosti koje sprovodi Ministastvo, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslovam, Upravom policije i NVU ‘Udruženje auto škola’, za cilj imaju da se podigne kvalitet vozačkog ispita, a samim tim i bezbjednost u drumskom saobraćaju“, saopštili su za naš portal.

Šta propisuje pravilnik o autoškolama?

Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjava auto škola u pogledu prostora, nastavnih sredstava, vozila, kadra i minimalnim uslovima koje treba da ispunjava vozilo za obuku kandidata za vozača usvojen je još ranije i stupio je na snagu.

„Pravilnikom su predviđene karakteristike vozila koje auto škole mogu koristiti za polaganje vozačkog ispita, dimenizije prostora koji auto škola koristi u svom poslovanju (učionice i kancelarije), dimenizije poligona i drugi materijalno-tehnički uslovi koji moraju biti zadovoljeni da bi auto škola dobila licencu za rad“, pojašnjavaju iz Ministarstva.

U odnosu na prethodni period, Pravilnik sada precizno propisuje tehničke karakteristike vozila, odnosno dužinu, širinu, snagu koju vozilo određene kategorije mora da ispuni da bi moglo da se koristi za obuku kanididata.

„Takođe, propisana je starost vozila, vođeni praksom mnogih zemalja koje su ovo propisale, sa željom da naši kandidati uče na savremenim vozilima koja će u budućnosti i korisiti kao vozači. Uslovi koje auto škola treba da ispuni u pogledu prostora i kadra ostali su nepromjenjeni u odnosu na prethodni period“, navode iz resora prosvjete.

U fokusu Ministarstva licenciranje auto škola

Licenciranje auto škola je jedna od obaveza koje je predvidio Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima, a koja će biti u fokusu Ministarstva u narednom periodu.

Polazna osnova za licenciranje auto škola je, pojašnjavaju, Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjava auto škola u pogledu prostora, nastavnih sredstava, vozila i kadra i minimalnim uslovima koje treba da ispunjava vozilo za obuku kandidata za vozača, koji je Ministastvo donijelo u novembru 2021. godine.

„U samom pustupku licenciranja nema nikakvih promjena u odnosu na dosadašnji način licenciranja, odnosno Ministarstvo prosvjete nakon što auto škole dostave potrebnu dokumentaciju propisanu pravilnicima i zakonima, formira Komisiju koja ima zadatak da utvrdi da li su svi uslovi ispunjeni. Nakon toga, zavisno od prijedloga Komisije, ministarstvo donosi rješenje“, zaključuju za Dnevno iz tog resora.