Ministarstvo saobraćaja i pomorstva: Radovi u mjestu „Sokolovina“ na magistralnom pravcu Đurđevića Tara-Mojkovac počeli u oktobru i trenutno se izvode iskopi

    3 meseca pre 843 pregleda Izvor: PV Informer

Foto: Ilustracija –

Na osnovu informacija koje je portal „PV Informer“ dobio od nadležnog Ministarstva saobraćaja i pomorstva Crne Gore, veoma je upitno da li će se radovi na postavljanju galerija u mjestu „Sokolovina“ na magistralnom pravcu Đurđevića Tara-Mojkovac završiti u planiranom roku od godinu dana.

Na pitanje redakcije portala „Dokle se stiglo sa izvođenjem radova na izradi galerija i da li će poslovi biti završeni u predviđenom roku od godinu dana, jer ovaj magistralni put osim za lokalno stanovništvo ima i veliki turistički značaj, posebno za rafting turizam“ iz ministarstva je odgovoreno da se trenutno izvode iskopi na saciji kritične tačke Sokolovina. Zbog produžene ljetnje turističke sezone 2023. godine sa intezivnim radovima se otpočelo 10. oktobra prošle godine, a takođe iz ministarstva očekuju da će radovi biti usporeni i u toku ove sezone, kako bi turistički radnici mogli koliko toliko da sprovode svoje aktivnosti.

Redakcija portala „PV Informer“ je kontaktirala i nadležne iz podgoričke firme „Intermost“ kojoj je povjeren posao izvođenja radova na trajnoj sanaciji lokaliteta Sokolovina na magistralnom putu Mojkovac-Đurđevića Tara, koji su počeli u jesen prošle godine, a predviđeni rok za završetak radova je godina dana. Projektom je predviđena izgradnja četiri galerije ukupne dužine 333 metra. Riječ je o investiciji čija vrijednost premašuje 10 miliona eura.

Iz preduzeća „Intermost“ je redakciji portala kratko odgovoreno da je izvođenje radova na sanaciji kritične tačke Sokolovina na magistralnom putu Đurđevića Tara-Mojkovac, iz razloga nesmetanog odvijanja saobraćaja za vrijeme trajanja turističke sezone,otpočelo u oktobra 2023.godine i da se radovi odvijaju u svemu prema ugovorenoj dinamici izvođenja radova.

Kad su u pitanju radovi na klizištu u mjestu Gojakovići, prema informacijama koje je redakcija portala dobila iz nadležnog ministarstva rok za završetak radova na sanaciji klizišta „Gojakovići“ na regionalnom putu R-10 km38+900 bio je 01.03.2024.god. Nepovoljni vremenski uslovi nijesu omogućili da se izvedu svi radovi tako da su izvedeni radovi na uređenju posteljice i na uređenju gradilišta ispod potporne konstrukcije. Za završetak radova potrebno je sedam radnih dana sa vremenskim prilikama koje omogućavaju da se na tehnološki ispravan način izvedu  asfalterski radovi.

Na pitanje redakcije portala da li je završena izrada tehničke dokumentacije za sanaciju kosine „Galev krš“ i rekonstrukcija/sanacija mosta „Ravnjak“ na istom putnom pravcu, i ako
jeste da li je određeno kad bi se radovi mogli realizovati iz nadležnog ministarstva je odgovoreno da su za sanaciju kosine „Galev krš“ i most „Ravnjak“ su predati zahtjevi za izdavanje Urbanističko – tehničkih uslova na osnovu kojih će biti urađen projektni zadatak, a nakon toga će se obaviti tenderska procedura za izradu tehničke dukumentacije.