Mobilni operateri Telekom, One i M-tel pod istragom zbog dogovaranja cijena usluga

    2 sedmice pre 268 pregleda Izvor: Vijesti

foto: pixabay.com

Agencija za zaštitu konkurencije (AZK) pokrenula je danas ispitni postupak protiv tri mobilna operatera koji posluju na crngorskom tržištu – Telekoma, One i M-tel po prijavi Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP)

„AZK-u je 12.03.2024. godine od strane Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, dostavljena inicijativa za ispitivanje povrede konkurencije, sa priloženom pratećom dokumentacijom kojom je navedeno da su Telekom, One i M-tel izvršili povredu konkurencije praksom koja ukazuje na postojanje pisanog ili usmenog ili prećutnog dogovora kojima se direktno određuju uslovi na tržištu elektronskih komunikacionih usluga i koji sprječavaju razvoj efikasne konkurencije na predmetnom tržištu. Inicijativa za ispitivanje povrede konkurencije je dopunjena dana 20.03.2024. godine.

Uz Inicijativu za ispitivanje povrede konkurencije, koja je dostavljena Agenciji, je priložena i prateća dokumentacija, koja sadrži pojedinačne akte društava, Crnogorski Telekom , “One Crna Gora“ i “Mtel’ koji su dostavljeni Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost“, navodi se u rješenju AZK-a u koje „Vijesti“ imaju uvid.

Dalje se dodaje da je uvidom u navedene akte utvrđeno je da je u istima navedeno da se u odnosu na tržište mobilne telefonije elektronskih komunikacionih usluga na teritoriji Crne Gore, za prepaid korisnike povećava iznos minimalne prepaid dopune kod sva tri operatora sa istim iznosom, sa identičnim rokom za dopunu računa korisnika, kao i uz obavještenje da kod sva tri operatora primjena navedenih promjena započinje od istog dana, odnosno od 01.04.2024. godine.

„Navedeno ukazuje na osnovanu sumnju postojanja dogovora između navedenih operatora Crnogorski Telekom a.d., “One Crna Gora“d.o.o. i “Mtel“ d.o.o., kao direktnih konkurenata, oko usklađivanja cijena na tržištu pružanja prepaid usluga na teritoriji Crne Gore, u smislu čl. 8 stav 1 tačka 1 Zakona o zaštiti konkurencije“, navodi se u rješenju.

AZK je pozvala sva fizička i pravna lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim relevantnim informacijama, koje mogu biti od značaja za pravilno i potpuno utvrđivanje činjenica u ovom postupku, da joj ih dostave.