Mujović – Popa: Podrška EU biće intenzivnija

    3 meseca pre 239 pregleda Izvor: DAN

Evropska delegacija je i do sada bila izuzetno važan partner Crnoj  Gori, a očekujemo u periodu koji slijedi da se saradnja intenzivira, imajući u vidu realizaciju Plana rasta koji je Evropska Komisija kreirala i čija implementacija se planira u 2024. godini- zajednički je stav tokom susreta ministra energetike i rudarstva Saše Mujovića i Ambasadorke Kristine Pope.

Sagovornici su razmijenili utiske o nedavno održanom sastanku na visokom nivou u Briselu, koji je i organizovan na temu agende reformi i Plana rasta za zemlje Zapadnog Balkana, a koji je ocijenjen kao jako uspješan, sa kvalitetnim predstavljanjem strateških ciljeva Crne Gore i sa posebnim osvrtom na oblast energetike i rudarstva.

– Imajući u vidu značaj procesa „zelene tranzicije“ i podrške koju EK u tom smislu pruža zemljama regiona, izuzetno je važno da predstavnici Evropske delegacije u Crnoj Gori blisko sarađuju sa institucijama države. Neophodna je snažnija međuresorna saradnja, a podrška delegacije će biti kontinuirana i podržana stručno i ekspertski – navodi se u saopštenju.

Mujović je informisao Popu o aktivnostima koje se sprovode u ovom resoru, a prije svega bilo je riječi o nastavku realizacije projekta podmorskog kabla između Italije i Crne Gore, nastavku projekta izgradnje Transbalkanskog koridora, kao i na aktivnostima na izradi Zakona o obnovljivim izvorima energije.

Kada je riječ o paketu podrške koji je EK opredijelila za Crnu Goru, razgovaralo se o narednim koracima i u tom kontekstu bilo je riječi o saradnji ministarstva energetike sa Eko fondom, jednim od najvažnijih partnera u čitavom procesu.

– Mujović je takođe obavijestio ambasadorku o inicijativi koju će novoformirani resor pokrenuti, a odnosi se na modernizaciju voznog parka u državnim organima, institucijama i javnim ustanovama. Naime, inicijativa će se odnositi na obavezu državnih organa da prilikom nabavke novih službenih vozila,  u okviru realnih mogućnosti uvrste i električna vozila, kako bi se na taj način uspostavljala nova praksa sa ciljem postepenog uticaja na smanjenje emisije  izduvnih gasova- saopšteno je iz ministarstva.

Dodaje se da je današnji susret bio je prilika da ministar informiše ambasadorku i o planovima države kada je u pitanju željezara Nikšić, javni  poziv koji će uskoro biti objavljen, kao i o intencijama države da se pokrene proizvodnja „zelenog“ čelika.

Zajednički zaključak na kraju sastanka je da predstoji jako dinamičan period u saradnji EU delegacije i Ministarstva energetike i rudarstva, uz konstataciju da je međuresorna saradnja krucijalna i da će se ovim procesima posvetiti posebna pažnja.