Municipium S izranja na svjetlo dana

    1 mesec pre 766 pregleda Izvor: rtcg.me

Obrisi rimskog grada Municipium S počeli su da izranjaju iz zemlje koja ga je skrivala blizu dvije hiljade godina. Pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i u manjem dijelu opštine Pljevlja nastavljeni su arheološko konzervatorski radovi, a za sada je otkopan tek mali dio građevina. S obzirom da se skoro cio grad prostire na privatnim posjedima Opština Pljevlja je planirala ekproprijaciju jednog dijela kako bi se radovi nastavili i narednih godina.

Rimski grad Municipium S, nedaleko od Pljevalja, počeo je da izranja na svjetlo dana. Podizan između prvog i četvrtog vijeka zahvaljujući arheolozima centra za konzervaciju i arheologiju crne gore polako otkriva svoje tajne.

Municipium S se prostire na preko 40 hektara a njegovi obrisi polako izranjaju iz zemlje koja ga je prekrivala skoro dvije hiljade godina. Za sada je otkopan tek mali dio a većina grada je i dalje pokrivena travom ili šumom.

Svi pronađeni predmeti potiču iz prvog do četvrtog vijeka, a sami objekat koji je u fokusu radova bio je izuzetno komforan.

Pored istraživanja na samom gradu u toku su i konzervatorski radovi na spomenicima pronađeni u obližnjim nekropolama, a ideja je da se oni izlože u budućem lapidarijumu.

Muncipium S polako izranja na svjetlo dana. Da bi postao ozbiljniji turistički proizvod neophodno je otkriti barem najzanimljivi dio, ali i prethodno eksproprisati zemljište s obzirom da se skoro cio grad prostire na privatnim posjedima.

Najnovije vijesti

Najčitanije

Jesu li Pljevlja žrtvovan grad?

27.03.2020 6792 pregleda