Na radno mjesto Ekološkog inspektora za opštinu Pljevlja izabrana Biljana Marjanović

    5 mjeseci pre 1882 pregleda Izvor: PV Informer

Saglasno čl. 41 stav 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, Uprava za inspekcijske poslove je preko Uprave za kadrove dana 30.09. 2019. godine raspisala javni oglas br. 02/1-112/19-5682/2, za popunu radnog mjesta: Ekološki/a inspektor/ka Ill sa mjestom rada u Pljevljima u Odsjeku za ekološku inspekciju, 

Na raspisani oglas prijavila su se tri kandidata. Nakon sprovedenog postupka oglašavanja, a po osnovu Liste za izbor kandidata br.02/1-112/19-9819/1, od 25.12.2019. godine, i Izvještaja o provjeri znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina kandidata br. 02/1-050/19-9207/3 od 25.12.2019.godine, koje je sačinila Uprava za kadrove, u skladu sa Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sitematizaciji Uprave za inspekcijske poslove br. 0801/2018-9266/16 od 11.07.2019. godine direktor Uprave za inspekcijske poslove donijeo je Odluku o izboru kandidata koji je na radno mjesto ekološkog inspektora III sa mjestom rada u Pljevljima u Odsjeku za ekološku inspekciju izabrao Biljanu Marjanović

Što se tiče stručne kvalifikacije i opisa nadležnosti ističemo da je za navedeno radno mjesto traženi uslov VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja – Fakultet iz oblasti Prirodnih nauka – Zaštita životne sredine, Fakultet iz oblasti Tehničko tehnoloških nauka, najmanje dvije godine radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u državnim organima, poznavanje rada na računaru, dok je opis posla radnog mjesta da vrši poslove koji se odnose na: inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja zakona i drugih propisa i opštih akata iz nadležnosti ekološke inspekcijie i preduzimanje upravnih i drugih mjera i radnji u cilju da se utvrđene nepravilnosti otklone i obezbijedi pravilna primjena propisa, uključujući i iniciranje postupaka kod nadležnih organa; inspekcijski nadzor po planu rada, nalogu glavnog ekološkog inspektora i po inicijativama koje su mu dodijeljene; ažurno i tačno unosi sve podatke iz nadzora u informacioni sistem; podnosi izvještaje o radu i izvještaje o kontrolama po nalozima, kao i informacije o stanju i uočenim pojavama na terenu iz oblasti nadzora koji sprovodi; druge poslove po nalogu pretpostavljenog. 

Najnovije vijesti

Najčitanije

Jesu li Pljevlja žrtvovan grad?

27.03.2020 6260 pregleda