Na sudsku odluku čeka se 309 dana

    4 sedmice pre 227 pregleda Izvor: rtcg.me

Više od 300 dana potrebno je da prođe dok jedan sudski predmet u Crnoj Gori dobije svoj epilog. To se navodi u prilogu Vlade Crne Gore za izvještaj Evropske komisije. Dokument je objavljen na sajtu Vlade.

„Tokom 2023. godine pred crnogorskim sudovima bilo je u radu 148.048 predmeta (130.881 u 2022.). Od tog broja u prošloj godini 96.507 je novih predmeta, a 51.541 je neriješenih na početku 2023. Na kraju 2023, ostalo je neriješeno 67.558 predmeta (od čega 5.868 starijih od tri godine). Riješeno je 79.606 predmeta (78.758 u 2022.), od kojih je 5.903 predmeta starijih od tri godine (5.350 u 2022.)“, navodi se u tom prilogu za izvještaj EK.

Navodi se da je na kraju 2023. bilo 5.868 (4.890 u 2022.) starih predmeta koji nijesu riješeni pred crnogorskim sudovima.

S tim u vezi, u izvještaju se ističe da je prosječno vrijeme od predaje predmeta do odluke bilo je 309,76 dana na nivou svih sudova (238,85 dana u 2022.).

„Za osnovne sudove to vrijeme je bilo 220,88 dana (178 u 2022.); za privredne predmete 294,22 dana (442,69 u 2022.); za upravne predmete vrijeme od predaje predmeta do odluke u Upravnom sudu od 1.411,25 dana (1.158,36 u 2022.)“, piše u prilogu za izvještaj Evropske komisije koji je usvojila crnogorska Vlada.

Što se tiče izvršenja, broj zaostalih predmeta izvršenja na kraju 2023. godine iznosio je 941 (čak 1.006 u 2022.).

„U prvom kvartalu 2024. pred crnogorskim sudovima bilo je u radu 91.595 predmeta, od toga 24.037 novih predmeta, a 67.558 je neriješenih na početku prvog kvartala 2024. Riješeno je 21.967 predmeta, od kojih je 1.532 predmeta starijih od tri godine (2021. i stariji). Na kraju prvog kvartala 2024. godine bilo je 6.108 starih predmeta (stariji od 2021.) koji nijesu riješeni pred crnogorskim sudovima. Broj neriješenih predmeta izvršenja na kraju kvartalnog perioda je 1.692“, zaključuje se u pomenutom prilogu.