Naknada za nezaposlene povećana sa 77 na skoro 89 eura

    3 godine pre 919 pregleda Izvor: Vijesti

Nezaposlenim osobama koje se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje (ZZZCG) nakon povećanja minimalne zarade na 222 eura mjesečna naknada po osnovu nezaposlenosti je uvećana sa 77,20 eura na 88,80 eura.

Predlogom rebalansa ovogodišnjeg budžeta, koji je u skupštinskoj proceduri, ZZZCG će dobiti dodatna četiri miliona eura u budžetu zbog uvećanja izdvajanja za nadoknade nezaposlenim licima i povećanja subvencija za zapošljavanje lica sa inavliditetom.

Pomoćnik direketora ZZZCG-a Isad Kurpejović je kazao da novčana naknada za vrijeme nezaposlenosti za korisnike koji su ostvarili ovo pravo iznosi 40 odsto od minimalne zarade

“Na iznos novčane naknade obračunavaju se doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje. Nakon prestanka radnog odnosa nezaposleno lice ima pravo, po osnovu osiguranja od nezaposlenosti, na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti pod određenim uslovima. Uslovi za ostvarivanje tog prava predviđeni su Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti. Pravo na novčanu naknadu stiče nezaposleno lice – osiguranik koji prije prestanka radnog odnosa ima staž osiguranja od najmanje devet mjeseci neprekidno ili sa prekidima u posljednjih 18 mjeseci, kojem je radni odnos prestao bez njegove saglasnosti ili krivice i ako se prijavi Zavodu i podnese zahtjev u zakonom propisanom roku”, objasnio je Kurpejović.

Osnovni kriterijum za utvrđivanje perioda za koje vrijeme nezaposlenom licu, nakon prestanka radnog odnosa, pripada novčana naknada je prethodno ostvarena dužina staža osiguranja. Minimalni period za koji se vrši isplata novčane naknade iznosi tri mjeseca (za osiguranike sa stažom osiguranja od devet mjeseci do pet godina), a maksimalni 12 mjeseci (za osiguranike od 25 do 35 godina staža osiguranja).

“Izuzetak čini nezaposleno lice, koje ima više od 35 godina staža osiguranja, kojem pravo na novčanu naknadu traje do ponovnog zaposlenja, odnosno do ispunjavanja uslova u pogledu starosne granice ili staža osiguranja za ostvarivanje prava na starosnu penziju, u skladu sa posebnim zakonom” rekao je Kurpejović.

Kada je riječ o subvenciji za zapošljavanje lica sa invaliditetom, ona se isplaćuje iz sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom.

“Kad poslodavac ostvari pravo na subvenciju zarade, shodno ugovoru o dodjeli subvencije u obavezi je da do kraja tekućeg mjeseca Fondu dostavi dokaze o isplati zarade zaposlenom licu sa invaliditetom i uplati doprinosa za prethodni mjesec. Na osnovu tih dokaza obračunava se subvencija zarade u onom procentu koji je propisan rješenjem o priznavanju ovog prava poslodavcu,” kazao je Kurpejović.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

PV Informer
%d bloggers like this: