Nejasnoće pomažu kadru DPS-a

    2 godine pre 501 pregleda Izvor: vijesti.me

Vladajuća koalicija koristi zakonske nejasnoće kako bi na funkcijama zadržala partijske kadrove koji su već stekli uslove za penziju, smatra izvršni direktor Centra za građanske slobode (CGS) Boris Marić.

On je upozorio da to pitanje nije do kraja zakonski riješeno, zbog čega su česte zloupotrebe.

“Radi se o složenom pravnom pitanju i zakonskoj koaliziji koja je samo jedna od onih koje stvaraju ozbiljne nedoumice, ali i prostor za političke zloupotrebe. To pitanje mora biti sistemski riješeno, kroz usklađivanje postojeće regulative i prepoznavanje mogućih izuzetaka, ako se utvrdi javni interes, kroz zakone o Vladi, Skupštini i ministarstvima”, kazao je Marić.

Iz Socijalističke narodne partije (SNP) nedavno su upozorili da predsjednici skupština opština (SO) Kotor, Danilovgrad i Nikšić nezakonito obavljaju funkcije jer su stekli uslove ili su već u penziji.

Predsjednik SO Kotor je Jovo Suđić, koji ima 72 godine, dok je na čelu lokalnog parlamenta u Danilovgradu Zoran Bošković koji je nedavno napunio 67 godina. Predsjednik SO Nikšić je Radivoje Lala Nikčević koji ima 69 godina.

Zakonom o radu i o državnim službenicima i namještenicima predviđeno je da radni odnos po sili zakona prestaje sa 67 godina života ili najmanje 15 godina staža osiguranja. Vlada je ranije izmijenila Zakon o radu kojim je omogućeno da državni službenici rade i nakon što steknu pravo na penziju “ukoliko se poslodavac i zaposleni drugačije ne sporazumiju”, ali je Ustavni sud tu odredbu ukinuo 2017. godine. Ustavni sud je tada procijenio da za­po­sle­ni mo­že da na­sta­vi da ra­di i po­sli­je na­vr­še­nih 67 go­di­na ži­vo­ta, ako ni­je na­vr­šio 15 go­di­na sta­ža osi­gu­ra­nja, do is­pu­nje­nja tog uslo­va.

Iz SNP-a su upozorili da vladajuća koalicija namjerno ignoriše zakon kako bi zadržala partijske kadrove na funkcijama u lokalnoj i državnoj administaraciji. Marić ističe da za takve trvrdnje postoji jaka argumentacija kroz strogo formalno tumačenje propisa.

“Sa druge strane imamo značajan broj izuzetaka u praksi. Primjer su savjetnici premijera i pradsjednika države, koji su slobodne profesije. U praksi imamo određeni broj državnih funkcionera u liku poslanika, direktora Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) i drugih koji su ostvarili pravo na penzije. Dakle možemo reći da je sistem neuređen, da u cjelosti ne prepoznaje i definiše razlike između opštih propisa i državno-službeničkog sistema, odnosno klasičnih političkih imenovanja”, kazao je Marić.

Penzioneri rado viđeni na visokim funkcijama u državi

Predsjednici lokalnih parlamenta u tri opštine nijesu jedini penzioneri koji sjede na državnim funkcijama. 

Savjetnik predsjednika Crne Gore Milan Roćen pokriva tu funkciju, iako prima penziju, a taj posao kako tvrdi radi volonterski. Direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Dejan Peruničić je imenovan na tu funkciju 2015. godine iako je stekao uslove za penziju, a kao penzioner na čelo je došao i direktor ASK Sreten Radonjić.

Najnovije vijesti

Danas je Sveti Sava

27. januara 2022. 13:14

Najčitanije

Pogledajte rezultate glasanje po opštinama

31. avgusta 2020. 33378 pregleda

Divljak u gradu (VIDEO)

7. januara 2020. 14550 pregleda

Udes na Gukama

27. oktobra 2019. 13968 pregleda

Umro Živorad Bojović

22. jula 2020. 13707 pregleda

Pronađena lična karta

13. marta 2020. 12840 pregleda

TRAGEDIJA na mostu na Đurđevića Tari

27. jula 2021. 12270 pregleda

Japanske propalice

9. marta 2020. 12131 pregleda

Pronađena lična karta

27. aprila 2020. 12026 pregleda

Danas isplata materijalnih davanja

16. septembra 2020. 10869 pregleda
%d bloggers like this: