Nema zaštite od odluka Skupštine

  • 7 mjeseci pre
  • 117 pregleda
  • Izvor: dan.co.me

Sudija Osnovnog suda u Podgorici Radovan Vlaović odbacio je tužbu razriješenog člana Savjeta RTCG Gorana Đurovića protiv Skupštine Crne Gore, proglašavajući taj sud nenadležnim u ponovljenom postupku. Iako je u prethodnoj presudi, koju je ukinuo Viši sud, sudija Vlaović cijenio da je Đurović nezakonito razriješen od strane parlamentarne većine, u novoj odluci se pozvao na kontroverzni pravni stav Vrhovnog suda od 27. juna po kome redovni sudovi nijesu nadležni da ispituju zakonitost odluka Skupštine.

Iz Akcije za ljudska prava (HRA), koja je Đuroviću obezbjeđivala pravnu pomoć u ovom slučaju, kazali su da je Đurović presudom obavezan da plati 750 eura sudskih troškova.

– Sudija Vlaović se sada povinovao pravnom stavu Vrhovnog suda, slijedeći praksu Višeg suda, iako načelni pravni stavovi nijesu izvor prava i za sud nisu obavezujući. Ovakvom praksom je ignorisana i ranija praksa Vrhovnog suda i odluka Ustavnog suda Crne Gore, kojom je taj sud prethodno odbacio Đurovićevu ustavnu žalbu zbog nezakonitog razrješenja iz Savjeta RTCG, zaključujući da su nadležni redovni sudovi i da Đurović treba da čeka da oni završe postupak pa da se onda obrati Ustavnom sudu – kazali su iz HRA, dodajući da poslije skoro dvije godine od kako ga je Skupština razriješila članstva u Savjetu RTCG, još nijedan sud u Crnoj Gori nije prihvatio nadležnost u sporu Gorana Đurovića protiv te odluke zakonodavne vlasti.

Izvršna direktorica HRA Tea Gorjanc Prelević ocijenila je da su ovaj i slični slučajevi pokazali da u Crnoj Gori nema djelotvorne pravne zaštite protiv odluka Skupštine.

– Uskraćivanje sudske zaštite za Gorana Đurovića, kao i za Nikolu Vukčevića, Vanju Ćalović Marković i Darka Ivanovića, koji su kao predstavnici NVO izbačeni iz regulatornih tijela, pokazuju da u Crnoj Gori nema djelotvorne pravne zaštite za one koje politička većina u Skupštini odluči da izbaci iz nezavisnih organa javne uprave. Ovakvo stanje je obeshrabrujuće i za slobodu izražavanja i za povjerenje u sudstvo, jer se stiče utisak da sudovi rade po diktatu, a u istom cilju u kome i politička vlast – da se njeni neistomišljenici na svaki način udalje sa javnih funkcija – upozorila je Gorjanc Prelević.

Copyright © 2020 PV Informer. Sva prava zadržana.