Ni posle 12 godina nema realizacije projekta izgradnje luksuznog rezidencijalno-turističkog kompleksa „Beyond Horizon“ u uvali Pržna

    1 godina pre 210 pregleda Izvor: bokanews.me
Foto : Ilustracija –

Ni prošle godine nije bilo apsolutno nikakvih aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje luksuznog rezidencijalno-turističkog kompleksa „Beyond Horizon“ u uvali Pržna (Plavi horizont) u Krtolima kod Tivta.

Državni investicioni fond Katara, već 12 godina nikako da ostvari tu dugo obećavanu investiciju čija se vridjenost procjenjuje na 270 miliona eura. Prema ranijim čvrstim najavama investitora, kompleks „Beyond Horizon“ je trebalo da bude izgrađen i stavljen u funkciju još 2014.godine, ali u jednoj od najljepših uvala na Crnogotrskom primorju nije urađeno apsolutno ništa, osim što je srušen stari veliki hotel „Plavi horizont“ koji je četiri decenije bio obilježje Pržne.

Veliki zemljišni kompleks od oko 270.000 kvadrata u toj uvali Pržna Katarci su još u januaru 2010. kupili za 25 miliona eura od tivatskog HTP „Primorje“ a od tada du im džava i lokalna uprava Tivta u više navrata kizlazili u susret svim njihovim željama vezano za ekspropijaciju okolnog zemljišta, prodaju opštinskih i državnih parcela po simboličnim cijenama višestruko manjim od prave, tržišne vrijednosti tih nekretnina, te višekratnim izmjenama planske dokumentacije u skladu sa željama investitora koje su se u nekoliko navrata značajno fluktuirale tokom proteklih godina. Sve to zajedno međutim, do sada nje dalo rezultata te se Qatari Diar pokazao kao jedan od najneozbiljnijih stranih ulagača koji su se proteklih desetak godina pojavili u Crnoj Gori.

Njihov projekat „Beyond Horizon“ koji predviđa izgradnju hotela ranga šet zvjezdica, kapaciteta 168 smještajnih jedinica, vila i depandanasa sa 78 smještajnih jedinica, spa centra, bazena, teniskog  kluba sa terenima, obalnog šetališta i niza drugih sadržaja, do danas nije maknuo dalje od crtačkih tabli u arhitektonskim biroima. U međuvremenu je isteklo i važenje svih pet gradevinskih dozvola koje je Katarcima za izgradnju hotela i više drugih obhjekata na Pržnoj država izdala još 2018. Uprkos svemu tome, crnogiorska Vlada i dalje ovaj po svemu sudeći propali projekat, vodi u svojom spisku „Prioriotetnih projekata iz oblasti turizma“, pa je tako u posljednjoj informaciji o statusu ovakvih prjekata u cijeloj državi, Vlada izvijestila i o stanju sa nesuđenim turističkim rizortom „Beyond Horizon“.

U Informaciji koja se odnosi na aktivnosti preduzete u periodu januar-jun 2022. piše da su Katarci, odnosno njihova crnogorska kćerka firma Qatari Diar Hoel and Property Investment Montenegro iz Tivta, lani samo 22.maja potpisali aneks ugovora sa Morskim Dobrom o zakupu plaže u uvali Pržna te „završili radov na pripremi plaže i ista je stabljena u funkciju“. Qatari Diar je u prvom polugodištu prošle godine zvanilno, investirao čak 1,3 miliona eura koliko je po njima, koštalo „održavanje lokacije, funkcionisanje kompanije kao i kamate na zajmove“. Po Vladinoj evidenciji opet utemeljenoj na podacima kloje joj je saopštio sam investitor, Qatari Diar je od početka svojih aktivnosti u Crnoj Gori, uključujučii kupovinu zemljišta u Pržnoj, do sada uložio ukupno čak 81,1 milion eura, ali ni nakon punih 12 godina, ta kompanija nema niti jedan sagrađen novi pobjekat u jednoj od najljepših uvala na Crnogorskom primo0rju, da se sa njima podiči kao dokazom u što je navodno, potrošila toliki novac.

„Sporija realizacija projekta je uslovljena sudskim sporovima sa fizičkim licima koja imaju suvlasništvo na dvije katastarske parcele, a za koje je pokrenut postupak ekspropijacije.Takođe, otvoreno pitanje prema navodiuma investitora, predstavlja tužba trećih lica kojom se osporavaju svojinska prava QDHPIM na dijelu kupljenih nepokretnosti, to jest pojedinim parcelama, pored okolnosti da je QDHPIM  zakoniti i savjesni sticalac istih, a koja je pokrenuta 12 godina nakon što je QDHPIM kupio parcele koje su sada predmet sudskog spora..“- piše u Vladinom dokumentu uz napomenu da „dinamika realizacije investicije nije na očekivanom nivoau“, te da „u proteklom periodu dinamika realuzacije investicije nije redovmo praćena od strane države“.

Napominju i da je nekadašnje Ministarstvo ekononmskog razvoja kojim je tada rukovodio Jakov Milatović (Evropa sad), „pokušavalo da inicira  održavanje sastanka sa investitorom u cilju dobijanja preciznijih informacija o ulaganjima i otvorenim pitanjima u vezi sa realizacijom projekta, ali isti nijesu realizovani uslijed nemogućnosti prisustva investotora“, te da stoga treba u narednom periodu organizovati sastanaka sa predstavnicima Qatari Diara i drugim relevantnim institucijama.