EXIT

Ni posle dva dana građani visoke zone bez snadbjevanja vodom – Neizvjesno kad će kvar biti otklonjen

  • 7 mjeseci pre
  • 164 pregleda

Zbog pucanja glavne dovodne cijevi (DN 400)-a na potezu od crpne stanice Podpliješ prema postrojenju za preradu vode Pliješ – dobar dio gradskih naselja visoke zone Pliješ je dva dana bez snadbjevanja vodom.

U razgovoru sa direktorom D.O.O. “Vodovod” Čedom Gospićem, smo dobili informaciju da se radi o velikom kvaru i da je nezahvalno davati prognoze kad bi potrošači pojedinih gradskih naselja visoke zone Pliješ mogli dobiti vodu.

Po njegovim riječima, u toku dana je angažovana cisterna sa pitkom vodom koja je kružila gradom. Građani pojedinih naselja koja nijesu uopšte dobila vodu u toku dana, mogu se obratiti dežurnoj službi “Vodovoda” ili redakciji PV Informer-a na broj redakcije: 068/844-153 da bi u toku sjutrašnjeg dana cisterna sa vodom isporučila vodu u navedena gradska naselja koja već dva dana nemaju vodu.

Redakcija PV Informer-a će imati dežurstvo za pozive građana i uz dobru saradnju sa rukovodstvom “Vodovoda” pomoći da do otklanjanja kvara građani dobiju mogućnost da obezbjede vodu iz cisterni.

Copyright © 2020 PV Informer. Sva prava zadržana.