Nova kadrovska rješenja Vlade

  1 mesec pre 386 pregleda Izvor: PV Informer

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj 26. sjednici kojom je predsjedavao premijer mr Milojko Spajić, razmotrila više kadrovskih pitanja.

U tom kontekstu, Vlada je:

 1. donijela Rješenje o određivanju Kane Tomašević za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za IPA fondove i druge međunarodne izvore finansiranja u Ministarstvu rada i socijalnog staranja,
 2. donijela Rješenje o razrješenju Komisije za implementaciju i monitoring Programske linije za podsticaj direktnih investicija za 2019. godinu u sastavu: Ljiljana Belada, predsjednica i članovi Anđela GajevićRadmila MartinovićMilena RadulovićVukota StanišićMuamer Hajdarpašićdr Dragoljub JankovićMarko BajagićMiljan Šestović, kao i Ivana Zečević, sekretarka,
 3. donijela Rješenje o razrješenju Komisije za implementaciju i monitoring Programske linije za podsticaj direktnih investicija za 2020. godinu u sastavu: Ljiljana Belada, predsjednica i članovi Anđela GajevićRadmila MartinovićLazar NenezićMilena RadulovićVukota StanišićLjubinka IvanovićMarko BajagićMiljan Šestović, kao i Marina Šaković, sekretarka,
 4. donijela Rješenje o imenovanju Komisije za implementaciju, realizaciju i monitoring Programske linije za podsticaj direktnih investicija za 2019. i 2020. godinu u sastavu: Ljiljana Belada, predsjednica i članovi Salih GjonbalajNikola VeljovićBranko NilevićMiljan ŠestovićRadojica Petrović i Ivana Radoman. Za sekretara je imenovan Lazar Nenezić,
 5. donijela Rješenje o razrješenju generalnog inspektora u Agenciji za nacionalnu bezbjednost Artana Kurtija,
 6. donijela Rješenje o određivanju Jelene Jovanović Nikolić za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za kulturno umjetničko stvaralaštvo u Ministarstvu kulture i medija,
 7. donijela Rješenje o razrješenju zamjenice glavnog revizora Revizorskog tijela Nataše Simonović,
 8. donijela Rješenje o određivanju Aleksandre Mugoše za vršiteljku dužnosti pomoćnice direktora Poreske uprave,
 9. donijela Rješenje o određivanju Mijata Ilinčića za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave,
 10. donijela Rješenje o određivanju Dragoljuba Nikolića za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave,
 11. donijela Rješenje o određivanju Zdravka Gutovića za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave,
 12. predložila Skupštini akcionara „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ AD Podgorica da za članove Odbora direktora ovog Društva izabere: Toma ĐonajaBojana Babićamr Predraga Burzanovića i Radovana Mujovića,
 13. odredila Draganu Lukšić za punomoćnicu – predstavnicu državnog kapitala, na vanrednoj Skupštini akcionara „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ AD Podgorica,
 14. predložila Skupštini akcionara „Montecargo“ AD – Podgorica da za članove Odbora direktora ovog Društva izabere: Miroslava BrajovićaVlatka MedenicuVeru Vujović i Tonija Đurašaja,
 15. odredila Draganu Lukšić za punomoćnicu – predstavnicu državnog kapitala na vanrednoj Skupštini akcionara „Montecargo“ AD – Podgorica,
 16. donijela Rješenje o određivanju Janka Lakovića za vršioca dužnosti generalnog direktora Obavještajno-bezbjednosnog direktorata u Ministarstvu odbrane,
 17. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. direktora Uprave za ugljovodonike Mervana Avdovića i
 18.  donijela Rješenje o određivanju Božidara Despotovića za vršioca dužnosti direktora Uprave za ugljovodonike.