Nove zaplijene drvnih sortimenata u Jelovici

    3 sedmice pre 369 pregleda Izvor: PV Informer

Dana 23. maja, oko 14 časova, na osnovu anonimne prijave građanina, direktor Uprave je izdao naredbu rukovodiocu Područne jedinice Berane da hitno reaguje po istoj, pa je odmah aktivirao kompletnu Službu za zaštitu šuma, obavijestio Upravu policije i šumarskog inspektora.

Zahvaljujući brzoj reakciji i izlasku na teren, službenici Uprave u saradnji sa UP i inspektorom uspjeli su da na lokaciji Kraljevski potok, u blizini sela Praćevac, na području Gazdinske jedinice „Jelovica“, zateknu i zaplijene 15 bespravno posječenih čamovih trupaca, ukupne zapremine 14 m³.

Utvrđeno je da su trupci bili neobilježeni, tj. bez šumskog žiga, bez pločica za numerisanje i identifikaciju i bez valjane dokumentacije.

Nakon toga, izvršena je zaplijena bespravno posječene građe, koja je lagerisana na sigurnu lokaciju, dok će vozilo uz pomoć kojeg je organizovana zaplijena do daljnjeg čuvati službenici Uprave policije, čime će biti zaštićen od kriminalnih grupa koje su prethodnih dana već učinile više krivična djela. Prikupljni dokazi su proslijeđeni nadležnim organima na dalje postupanje.

Na kraju, pozivamo građane da nam prijave sve sumnjive radnje u šumama, kako bismo zajednički stali na kraj onima koji žele da unište crnogorski najvredniji prirodni resurs.

Uprava za gazdovanje šumama i lovištima