NVO “BONUM”: Održana eko radionica “Odvojeno odlaganje otpada”

    3 mjeseca pre 208 pregleda Izvor: PV Informer

U okviru Projekata ”Baci otpad na pravo mjesto” NVO ”BONUM” uz podršku Ministarstva održivog razvoja i turizma realizovalo je eko radionicu ”Odvojeno odlaganje otpada” u sali hotela ”Gold”.

Tokom rada radionice obrađene su sledeće teme:

  • Nacionalna strategija upravljanja čvrstim otpadom
  • Plan upravljanja otpadom u lokalnoj zajednici
  • Smetlište i sanitarna deponija
  • Reciklaža komunalnog otpada
  • Javna komunalna preduzeća i njihova uloga u uspostavljanju sistema selektivnog sakupljanja otpada i reciklaže

Predavači su bii ing Radoje Potparić i prof Ruždija Strujić a asistent predavača je ing Emir Stupar.

Radionicu su prisustvovali predstavnici DOO “Čistoća“, NVO kao i zainteresovani građani.

Na radionici su obrađene teme koje imaju veliki značaj za poboljšanje ekološke situacije u lokalnoj zajednici a prije svega se odnosi na unapređenje svijesti afirmacijom značaja i neophodnosti uspostavljanja adekvatnog sistema upravljanja otpadom.

To se manifestuju kroz ekonomski i ekološki efekat reciklaže i primarne separacije. Da bi se poboljšala ekološka situacija potrebno je smanjenje količine otpada kao i promjene potrošačkih navika.

Nerazvijena svijest i nedovoljna informisanost građana o neophodnosti pravilnog tretiranja čvrstog otpada prouzrokuje posledice po zdravlje stanovništva i životu sredinu.

Održivo upravljanje otpadom znači efikasnije korišćenje resursa, smanjenje količine proizvedenog otpada i postupanje sa njim na takav način da to doprinese ciljevima održivog razvoja.

Da bi se reciklaža uspješno ostvarila neophodno je da pravilno odvajamo otpad na mjestu njegovog nastanka, jer je samo na taj način moguće ponovo iskoristiti papir, plastiku, staklo i metal.

Selektivnim sakupljanjem otpada sprečavamo zagađivanje životne sredine, štedimo prostor i energiju, čuvamo prirodne resurse. Samo odvojeno sakupljeni otpad može da se iskoristi.

Ovaj projekat je realizacijom niza aktivnosti započeo javnu kampanju o problematici selektivnog sakupljanja otpada i reciklaže u cilju održivog razvoja.

Najnovije vijesti

Danas zasijeda NKT

17.09.2020 13:31

Najčitanije

Jesu li Pljevlja žrtvovan grad?

27.03.2020 6586 pregleda