NVO „Da zaživi selo“ u saradnji sa SRK Lipljen je mapiralo mjesta na obalama Otilovićkog jezera na kojima je nataložen otpad (plastika, gume, burad)

    1 mesec pre 316 pregleda Izvor: facebook.com

NVO „Da zaživi selo“ u saradnji sa SRK Lipljen je mapiralo mjesta na obalama Otilovićkog jezera na kojima je nataložen otpad (plastika, gume, burad). Ove lokacije će se u narednom periodu očistiti u saradnji sa SRK Lipljen, TO Pljevlja, Službom zaštite i spašavanja i vojskom CG.

Akumulacija “Otilovići” je nastala potapanjem kanjona rijeke Ćehotine 1982. godine zbog potrebe rada TE Pljevlja, a kasnije i za vodosnabdijevanje građana, zbog čega je Otilovićko jezero od izuzetnog značaja kao vodozahvat za grad Pljevlja. Uprkos tome što je vještačko, uspješno se uklopilo u prirodni ambijent. Ispunjavanjem akumulacije došlo je do izdizanja nivoa rijeke nakon čega su oku posmatrača postali vidljivi Meandri Ćehotine, koji su postali turistička atrakcija gornjeg toka rijeke Ćehotine i Pljevalja.

Otilovićko jezero je dugo oko 11 km. Najveća dubina akumulacije je 37 metara. Ukupna zapremina akumulacije je oko 18 miliona m3 vode, a srednji godišnji proticaj oko 6,5 m3/s.

Aktivnost na mapiranju i organizaciji čišćenja Otilovićkog jezera se realizuje kroz Projekat, koji je podržan od strane NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP), NVO Sjeverna zemlja, NVO Društvo mladih ekologa Nikšić (DMEN) i NVO Green Home u okviru projekta „Osnaživanje učešća civilnog društva u oblasti životne sredine u procesu pristupanja EU (4E)“ koji finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija, kao i od strane Eko fonda.