NVO „Legalis“: Projekat „Misli preventivno – djeluj spremno“ biće finansiran od MUP-a

    4 godine pre 922 pregleda Izvor: PV Informer

NVO „Legalis“ dobila je 9.480,00 eura za realizaciju projekta „Misli preventivno – djeluj spremno“ na Javnom konkursu za raspodjelu sredstava fonda za zaštitu i spašavanja Ministarstva unutrašnjih poslova

Projekat „Misli preventivno – djeluj spremnoima za cilj prevenciju od nastanka novih rizika i smanjenje postojećih, sprečavanje i smanjenje izloženosti i ranjivosti društva rizicima od mogućih katastrofa te povećanje spremnosti za reagovanje u novonastalin rizičnim situacijama.

Glavne projektne aktivnosti predviđaju izradu 400 edukativnih brošura o zaštiti i prevenciji od požara u stambenim objektima, nabavku 60 protivpožarnih aparata S6 i S9 za 25 stambenih ulaza, nabavku specijalnog drona za Službu zaštite i spašavanja opštine Pljevlja te nabavku 10 vodootpornih odijela za SRK „Lipljen“ koji gazduje vodama na području opštine Pljevlja.

Na konkurs MUP-a je bilo prijavljeno 35 projekata lokalnih uprava i NVO-a a sredstva su dodijeljena za realizaciju 5 najbolje rangiranih.

Partner na projektu je NVU „PV Informer“ Pljevlja.

Predviđeno je da realizacija projektnih aktivnosti traje šest mjeseci.