NVO „PV Informer“ realizuje projekat „Očistimo izletišta“

    2 godine pre 570 pregleda Izvor: PV Informer

Najsjeverniji grad u našoj državi Pljevlja je prepoznat kao jedan od najzagađenijih gradova u Crnoj Gori a i šire ali problem zagađenosti i devastiranosti nije samo u vazduhu već i u izgledu grada, javnih i zelenih površina na urbanom i ruralnom području.

Jedan od velikih problema u opštini Pljevlja su nesavjesno i nepravilno odlaganje komunalnog otpada na izletištima i drugim zelenim površinama, kao i neadekvatna zaštita od zagađenja, tj. od nelegalnog odlaganja otpada. Izletišta u Pljevljima moraju biti čista i uređena kako bi turisti i izletnici mogli da uživaju u prijatnom ambijentu i netaknutoj prirodi. Kroz realizaciju projektnih aktivnosti projekta „Očistimo izletišta“ dijelom će se riješiti navedeni problemi.

Projekat “Očistimo izletišta” je u skladu sa ciljevima i aktivnostima koje propisuje Zakon o životnoj sredini, posebno član 3, gdje se navodi “Integralni sistem zaštite životne sredine čine mjere, uslovi i instrumenti za: – održivo upravljanje, očuvanje prirodne ravnoteže, cjelovitosti, raznovrsnosti i kvaliteta prirodnih vrijednosti i uslova za opstanak svih živih bića; i – sprječavanje, kontrolu, smanjivanje i sanaciju svih oblika zagađivanja životne sredine”.

Ciljna grupa projekta su prije svega građani Pljevalja, koji će imati i najviše koristi od realizacije ovog projekta ostvarivanjem zacrtanih projektnih ciljeva.

Glavne aktivnosti ovog projekta su:

– Čišćenje i uređenje pet izletišta i odmorišta u našoj opštini,

– Izrada promotivnih majica,

– Izrada edukativnih lifleta o štetnosti nepravilnog i nepropisnog odlaganja otpada,

– Lakiranje, farbanje i uređenje parkovskog mobilijara na naznačenim lokacijama-izletištima.

Predviđeno je da projekat traje četiri mjeseca a realizuje ga NVO „PV Informer“ – Pljevlja.

Projekat je finansiran je od strane Opština Pljevlja na osnovu konkursa za raspodjelu sredstava Nevladinim organizacijama za 2022. godinu.