NVU „Legalis“ u okviru projekta „Misli preventivno-djeluj spremno“ Službi zaštite i spašavanja donirala dron

    3 godine pre 1184 pregleda Izvor: PV Informer

NVO „Legalis“ danas je u okviru projekta „Misli preventivno – djeluj spremno“ Službi zaštite i spašavanja Opštine Pljevlja donirala specijalni dron.

Prethodno je kao dio aktivnosti u okviru istog projekta SRK „Lipljen“, koji gazduje vodama na području opštine Pljevlja, uručeno 10 vodootpornih odijela. Na današnjoj donaciji drona se zahvalio Goran Čavić, komandir Službe zaštite i spašavanja opštine Pljevlja koji je istakao da će ova vrijedna donacija dobro doći službi u otkrivanju lokacije požara i drugih aktivnosti službe.

NVO „Legalis“ je krajem 2020. godine dobila 9.480,00 eura za realizaciju projekta „Misli preventivno – djeluj spremno“ na Javnom konkursu za raspodjelu sredstava fonda za zaštitu i spašavanja Ministarstva unutrašnjih poslova. Partner u projektu je NVO „PV Informer“.

Po riječima Miloša Ostojića, direktora pljevaljske NVO “Legalis”, projekat „Misli preventivno – djeluj spremno“ ima za cilj prevenciju nastanka novih rizika i smanjenje postojećih, sprečavanje i smanjenje izloženosti i ranjivosti društva rizicima od mogućih katastrofa te povećanje spremnosti za reagovanje u novonastalin rizičnim situacijama.

Glavne projektne aktivnosti predviđaju izradu 400 edukativnih brošura o zaštiti i prevenciji od požara u stambenim objektima, nabavku 60 protivpožarnih aparata S6 i S9 za 25 stambenih ulaza, nabavku specijalnog drona za Službu zaštite i spašavanja opštine Pljevlja te nabavku 10 vodootpornih odijela za SRK „Lipljen“.

Ratko Pejović predsjednik NVO „PV Informer“ koji je partner na projektu rekao je da NVO čiji je osnivač 2019. godine realizovan projekat „Edukacija mladih o prevenciji i zaštiti od požara“ koji je takođe finansiran iz sredstava Fonda za zaštitu i spašavanja Ministarstva unutrašnjih poslova. Tada su Službi zaštite i spašavanja uručene specijalne zaštitne čizme kao i dio nedostajućih šljemova za vatrogasce-spasioce. Projekat „Misli preventivno – djeluj spremno“ pored cilja prevencije, edukacije i informisanja o mogućim rizicima nastanka požara na stambenim objektima sa akcentom na objekte kolektivnog stanovanja ima i drugu komponentu.

Ona se odnosi na nabavku protiv-požarnih aparata za početno gašenje požara na stambenim objektima, nabavku vodootpornih odijela za potrebe SRK „Lipljen“ i donaciju specijalnog drona za potrebe Službe zaštite i spašavanja Opštine Pljevlja kojoj smo danas prisustvovali – zaključio je Pejović.