NVU „PV Informer“ realizuje projekat „Edukacija mladih o prevenciji i zaštiti od požara“

    2 godine pre 288 pregleda

Na javnom konkursu Ministarstva unutrašnjih poslova objavljenom 21. 11. 2018. godine za raspodjelu sredstava fonda sredstava za zaštitu i spašavanje, NVU “PV Informer” iz Pljevalja kandidovalo je projekat pod nazivom “Edukacija mladih o prevenciji i zaštiti od požara”.

Komisija za raspodjelu sredstava fonda sredstava za zaštitu i spašavanje i vrednovanje predloženih projekata ocijenila je da projekat “Edukacija mladih o prevenciji i zaštiti od požara” NVU “PV Informer” iz Pljevalja zadovoljava kriterijume predviđene konkursom te je 25. 12. 2018. godine potpisan ugovor između Ministarsta unutrašnjih poslova i NVU “PV Informer” – Pljevlja. Za realizaciju projekta opredjeljena su sredstva u iznosu od 8.891,92 eura.

Projekat “Edukacija mladih o prevenciji i zaštiti od požara” ima za cilj da se kroz edukativna predavanja (radionice) poveća i ujedno promoviše značaj zaštite od požara. Ovim projektom se želi uticati na svijest mladih odnosno učenika osnovnih škola uzrasta od šestog do devetog razreda sa područja opštine Pljevlja o značaju zaštite životne sredine i negativnim posljedicama koje uzrokuju pojave požara u šumama, odnosno u prirodi.

Ciljna grupa ovo projekta su učenici seoskih osnovnih škola u Odžaku, Kosanici, Boljanićima i Matarugama te gradskih osnovnih škola „Ristan Pavlović“, „Salko Aljković“ i „Boško Buha“.

Partner na projektu NVU „PV Informer“ je Služba zaštite i spašavanja opštine Pljevlja.

Glavne aktivnosti projekta “Edukacija mladih o prevenciji i zaštiti od požara” su:

– Izrada brošura o zaštiti i prevenciji od požara;

– Posjeta osnovnim školama na seoskom i gradskom području i održavanje predavanja (radionica) učenicima o prevenciji i zaštiti od požara, kao i štetama koje požari izazivaju;

– Posjeta učenika osnovnih škola sa gradskog i seoskog područja Službi zaštite i spašavanja Opštine Pljevlja;

– Nabavka zaštitnih (specijalnih) čizama za pripadnike Službe zaštite i spašavanja opštine Pljevlja.

Predviđeno je da realizacija projekta traje četiri mjeseca.

Najnovije vijesti

Najčitanije

Jesu li Pljevlja žrtvovan grad?

27.03.2020 6797 pregleda