NVU „PV Informer“ realizuje projekat „RURALNA TURISTIČKA RAZGLEDNICA PLJEVALJA“

    4 godine pre 1294 pregleda Izvor: PV Informer

Opština Pljevlja ima prelijepe seoske predjele koji su pogodni za razvoj ruralnog turizma. Samo tridesetak kilometara od grada je Ljubišnja, ponosna kraljica dinarskih planina sa svojim džinovskim stablima borova i smrča, jedinstvenim u Evropi, izvorima pitke vode i legendom o zabranjenoj ljubavi po kojoj je dobila i ime. Jednako privlačna i ljeti i zimi baš kao i Kovač, Kosanica, kanjoni Ćehotine i Drage i posebno veličanstveni kanjon Tare premošćen Velikim mostom na Đurđevića Tari koji je još davnih sedamdesetih godina prošlog vijeka bio inspiracija i holivudskim filmadžijama.

U Pljevljima je priroda bila nesebična prema čovjeku. Ribolov, rafting, speleologija, kanjoning, jahanje, biciklizam, pješačenje, planinarenje, climbing, paraglajding, džip ture, izleti,  kampovanje, neke su od aktivnosti koje pruža prirodno okruženje grada. Ruralno područje opštine, sa oko 150 seoskih naselja, karakteriše netaknuta priroda i očuvana životna sredina u kojoj se proizvodi zdrava organska hrana.

Ruralno područje opštine, sa velikim brojem seoskih naselja, karakteriše netaknuta priroda i očuvana životna sredina u kojoj se proizvodi zdrava organska hrana. Kako su Pljevlja u prethodnom periodu bila prepoznata kao rudarski grad mišljenja smo da je ovakvu sliku potrebno što prije promijeniti na drugu, ljepšu stranu, gdje se Pljevlja trebaju predstaviti kao opština sa velikim ruralnim turističkim pontecijalom i na taj način privući pažnju kako domaćih, tako i stranih turista. Takođe, ukoliko na što reprezentativniji način ne budemo promovisali naše ruralne turističke potencijale postoji mogućnost da i dalje ostanemo prepoznati kao rudarski i industrijski grad, koji će turisti zaobilaziti. Pošto smatramo da su turistički potencijali naše opštine nedovoljno promovisani došli smo na ideju realizacijom projekta „Ruralna turistička razglednica Pljevalja“

Cilj ovog projekta je poboljšanje promocije ruralnih turističkih potencijala naše opštine dok su su specifični ciljevi projekta povećanje broja domaćih i stranih turista u ruralnim područjima opštine Pljevlja.

Direktni korisnici su vlasnici seoskih turističkih domaćinstava, sa kojima će se raditi turističke reportaže, dok su indirektni korisnici domaći i strani turisti, kao i lokalni izletnici.

Značaj ovog projekta je veliki jer će se ruralna područja naše opštine promovisati na što bolji način kroz izradu turističkih reportaža. Vidljivost naših prirodnih i ruralnih turističkih pontecijala je nedovoljno promovisana, za razliku od ostalih opština na sjeveru naše države, te je stoga i cilj ovog projekta poboljšane promocije ruralnih turističkih potencijala Pljevalja.

Glavne aktivnosti su:

Izrada tri video reportaže o ruralnim turističkim kapacitetima

Nakon snimanja izvršiće se montaža snimljenog materijala a potom i emitovane na www.pvinformer.me, kao i na youtube kanalu. Snimljene reportaže biće ustupljene na korišenje i Turističkoj organizaciji Pljevlja.

Vrijeme trajanja projekta je 4 četiri mjeseca i finanasiran je od strane Opštine Pljevlja na osnovu konkursa za raspodjelu sredstava Nevladinim organizacijama za 2019. godinu.