Obavještenje DOO „Vodovod“ Pljevlja

    2 sedmice pre 1776 pregleda Izvor: PV Informer

D.O.O „Vodovod“ Pljevlja obavještava cijenjene korisnike da je usled loše hidrometerološke situacije, došlo do izuzetnog smanjenja dotoka vode sa izvorišta JUGOŠTICA, stoga će se u cilju racionalizacije potrošnje vode za piće preći na djelimični režim restriktivnih mjera na bazenu BOGIŠEVAC.

Restriktivne mjere će se primjenjivati u noćnom režimu povremeno zavisno od dnevne potrošnje, i to u periodu od 22h – 6h.