Ocijenjeni projekti NVO za raspodjelu sredstava za 2019. godinu

 • 4 mjeseca pre
 • 355 pregleda
 • Izvor: PV Informer

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2019. godinu, na sjednici održanoj 27.01.2020. godine ocijenila je projekte nevladinih organizacija na osnovu kriterijuma definisanih članom 13. Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija (“Službeni list CG-opštinski propisi”, br. 03/16, 31/7), te na osnovu člana 15 iste utvrdila

RANG LISTU PROJEKATA PREMA NJIHOVOJ KONAČNOJ OCJENI

 1. NVO “Gorštak” za projekat “Tara bistra – savjest čista” – 106,86
 2. NVO”Da zaživi selo” za projekat Promocija vidikovca meandri Ćehotine u cilju bolje valorizacije” – 105,42
 3. Turističko-rekreativni centar “Rudnica” za projekat “Ljubišnja i Durmitor kao na dlanu” – 102,57
 4. NVU “Legalis” sa projektom “Ruralni turizam – razvojna šansa Pljevalja” – 100,16
 5. NVU “Sve za pčele, pčele za sve” sa projektom “Značaj pčela u očuvanju flore” – 99,28
 6. “PV informer” sa projektom “Ruralna turistička razglednica Pljevalja” – 97,57
 7. NVO “Oldtajmer klub” Pljevlja sa projektom “Promocija ruralnog turizma kroz oldtajmer skup” – 94,50
 8. “Sport za sve” sa projektom “Promosija sportsko-rekreativnog turizma u opštini Pljevlja” – 90,86
 9. Organizacija slijepih za Pljevlja i Žabljak sa projektom “Projekcija filmova za sve” – 71,57
 10. NVO “Kišobran za sunce” sa projektom “Pljevlja moj grad u keramici” – 69,57
 11. NVO “Eko prijatelji planina” sa projektom “Učinimo prirodu ljepšom” – 58,71
 12. NVU “Građanske inicijative” sa projektom “Kuturna baština – doprinos razvoju kulturnog turizma” – 48
 13. “Sport spaja” – sa projektom – “Volonterizmom za čistiji grad” – 42,42
 14. Lovačko društvo “Pljevlja” sa projektom “Sačuvajmo prirodu” – ODBIJA SE
 15. NVO “Zdravo zrno” sa projektom – “Dani zdrave hrane u Pljevljima” – ODBIJA SE

Komisija će donijeti Odluku o raspodjeli sredstava nevladinih organizacijama, u roku od 8 dana od dana utvrđivanja rang liste.

Copyright © 2020 PV Informer. Sva prava zadržana.