Ocijenjeni projekti NVO za raspodjelu sredstava za 2019. godinu

  4 godine pre 1213 pregleda Izvor: PV Informer

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2019. godinu, na sjednici održanoj 27.01.2020. godine ocijenila je projekte nevladinih organizacija na osnovu kriterijuma definisanih članom 13. Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija („Službeni list CG-opštinski propisi“, br. 03/16, 31/7), te na osnovu člana 15 iste utvrdila

RANG LISTU PROJEKATA PREMA NJIHOVOJ KONAČNOJ OCJENI

 1. NVO „Gorštak“ za projekat „Tara bistra – savjest čista“ – 106,86
 2. NVO“Da zaživi selo“ za projekat Promocija vidikovca meandri Ćehotine u cilju bolje valorizacije“ – 105,42
 3. Turističko-rekreativni centar „Rudnica“ za projekat „Ljubišnja i Durmitor kao na dlanu“ – 102,57
 4. NVU „Legalis“ sa projektom „Ruralni turizam – razvojna šansa Pljevalja“ – 100,16
 5. NVU „Sve za pčele, pčele za sve“ sa projektom „Značaj pčela u očuvanju flore“ – 99,28
 6. „PV informer“ sa projektom „Ruralna turistička razglednica Pljevalja“ – 97,57
 7. NVO „Oldtajmer klub“ Pljevlja sa projektom „Promocija ruralnog turizma kroz oldtajmer skup“ – 94,50
 8. „Sport za sve“ sa projektom „Promosija sportsko-rekreativnog turizma u opštini Pljevlja“ – 90,86
 9. Organizacija slijepih za Pljevlja i Žabljak sa projektom „Projekcija filmova za sve“ – 71,57
 10. NVO „Kišobran za sunce“ sa projektom „Pljevlja moj grad u keramici“ – 69,57
 11. NVO „Eko prijatelji planina“ sa projektom „Učinimo prirodu ljepšom“ – 58,71
 12. NVU „Građanske inicijative“ sa projektom „Kuturna baština – doprinos razvoju kulturnog turizma“ – 48
 13. „Sport spaja“ – sa projektom – „Volonterizmom za čistiji grad“ – 42,42
 14. Lovačko društvo „Pljevlja“ sa projektom „Sačuvajmo prirodu“ – ODBIJA SE
 15. NVO „Zdravo zrno“ sa projektom – „Dani zdrave hrane u Pljevljima“ – ODBIJA SE

Komisija će donijeti Odluku o raspodjeli sredstava nevladinih organizacijama, u roku od 8 dana od dana utvrđivanja rang liste.