Od 34 ambasadora 10 nijesu diplomate

  • 7 mjeseci pre
  • 178 pregleda
  • Izvor: cdm.me

Od 28. juna 2006. godine otkako je Crna Gora postala 192. punopravna članica Ujedinjenih nacija i njena zastava se zavijorila na 1st Riveru, našu državu su priznale 182 zemlje, od 195, koliko trenutno ima suverenih država na svijetu. Sa preostalih 13 država članica UN a pokrenuta je procedura uspostavljanja diplomatskih odnosa. Iz Ministarstva vanjskih poslova pojašnjavaju da se, prema međunarodnom pravu i praksi, priznanje novih država ostvaruje unilateralnom odlukom druge države, i to predstavlja klasični način priznanja, piše Pobjeda.

Crnogorska mreža diplomatsko-konzularnih predstavništava nije velika. U Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva vanjskih poslova, koji je objavila Vlada, piše da Crna Gora ima otvorene ambasade u 30 zemalja svijeta, šest stalnih misija i četiri generalna konzulata u zemljama u inostranstvu. Crna Gora ima ambasade u Albaniji, Argentini, Austriji, Belgiji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Grčkoj, Italiji, na Kosovu, u Kini, Mađarskoj, Sjevernoj Makedoniji, Njemačkoj, Poljskoj, Rumuniji, Moskvi, Sjedinjenim Američkim Državama, Srbiji, Sloveniji, Turskoj, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Hrvatskoj, Ukrajini, Švajcarskoj, Španiji, Danskoj, Holandiji. Crna Gora ima još ambasadu pri Svetoj Stolici i Suverenom malteškom viteškom redu, sa sjedištem u Rimu. Naša država ima šest stalnih misija pri međunarodnim organizacijama: Evropskoj uniji, sa sjedištem u Briselu, stalna misija pri Organizaciji Ujedinjenih nacija, sa sjedištem u Njujorku, stalna misija pri Organizaciji za evropsku bezbjednost i saradnju i specijalnim organizacijama UN, sa sjedištem u Beču, te pri NATO u u Briselu. Takođe, Crna Gora ima predstavnika u Stalnoj misiji pri Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim organizacijama i Stalnoj misiji pri Savjetu Evrope, sa sjedištem u Strazburu.

“Na rezidentnoj osnovi Crna Gora trenutno ima 34 ambasadora. Prosječna starost crnogorskih ambasadora je 56 godina”, kazali su Pobjedi iz Ministarstva vanjskih poslova.

Na pitanje koliko imamo karijernih ambasadora i ko su ti ambasadori, a koliko onih koji su na tim mjestima usmjereni od strane partija ili na neki drugi način i ko su ti ambasadori iz resornog Ministarstva su odgovorili:

“Šef diplomatsko-konzularnog predstavništva se, shodno Zakonu o vanjskim poslovima, bira iz reda diplomata, ali on, takođe, može biti lice koje nije diplomata, a koje je ostvarilo zapažene profesionalne rezultate. Crna Gora ima 24 šefa DKP-a iz redova diplomata i 10 lica koja nijesu diplomate, čiji je broj u skladu sa Zakonom, u kome se navodi da ova lica mogu činiti najviše 30 odsto šefova DKP-a”.

U Ministarstvu dodaju da se u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva vanjskih poslova navodi se da je u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u inostranstvu zaposleno 207 osoba, od čega 151 osoba radi u ambasadama širom svijeta.

“Vlada Crne Gore je radi zaštite interesa Crne Gore i njenih građana i pravnih lica u državama u kojima nema diplomatsko ili konzularno predstavništvo, zaključila sporazume sa Srbijom, Hrvatskom, BiH, Bugarskom i Poljskom. U planu je potpisivanje sporazuma sa Turskom, a u finalnoj fazi su i sporazumi sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Italijom. Kada finalizujemo spomenute sporazume, zastupanje crnogorskih državljana biće omogućeno u više od 160 država svijeta”, ističu u Ministarstvu vanjskih poslova.

Copyright © 2020 PV Informer. Sva prava zadržana.