Od danas lakše do posla u Njemačkoj

  • 4 sedmice pre
  • 429 pregleda
  • Izvor: rtcg.me

U Njemačkoj danas stupa na snagu novi Zakon o doseljavanju stručne radne snage, koji treba da olakša dolazak kvalifikovanih radnika iz zemalja koje nijesu članice EU i ublaži ozbiljan problem manjka radnika sa kojim se suočava nemačka privreda.

Po novom zakonu, radnicima iz zemalja nečlanica EU, ubuduće će u Nemačkoj biti dostupni svi poslovi za koje su kvalifikovani, a ne samo oni koje su njemačke institucije proglasile deficitarnim i za koje ne postoje kandidati iz Njemačke ili zemalja EU, kao što je to bio slučaj do sada.

Novina je i što će stručnim radnicima, pod određenim uslovima, biti omogućeno da duže vrijeme borave u Njemačkoj u potrazi za poslom.

Tražioci posla imaće pravo i da eventualni manjak praktičnog iskustva nadoknade dokvalifikacijom kroz praksu kod njemačkog poslodavca.

Uslov će biti da nadležne ustanove potvrde diplomu stranog radnika i da on dokaže da vlada njemačkim jezikom. Uz to, ako prethodno nije sklopio ugovor o radnom odnosu, stranac će morati da dokaže da ima dovoljno novca da može da se izdržava dok traži posao.

Priznanje kvalifikacija zainteresovani će morati da zatraže od nadležnih njemačkih institucija prije putovanja, što će moći da obave preko njemačkih ambasada. Ako su u pitanju zanati, nadležne su pokrajinske zanatske komore.

Jedan od ciljeva zakona bio je upravo da se uklone birokratske prepreke prilikom priznavanja stručnih diploma i da se to spoji postupkom koji je i dalje usko grlo potrage za poslom u Njemačkoj, a to je izdavanje viza.

U pogledu jezika, uglavnom se očekuje napredno znanje koje odgovara nivou B1 zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, koji pretpostavlja sposobnost da se učestvuje u razgovoru o poznatim temama ili o poslu, razumijevanje emisija na radiju ili televiziji i snalaženje u stranoj zemlji.

Njemački mediji prenijeli su, međutim, 28. februara istraživanje fondacije Bertelsman, prema kojem bi u Njemačku do 2060. godine svake godine moralo da se useli najmanje 260.000 kvalifikovanih stranih radnika, kako bi se neutralisalo demografskim kretanjima uslovljeno topljenje tržišta rada.

Copyright © 2020 PV Informer. Sva prava zadržana.