Od dječijih igrališta Opština pravi parkinge

  • 2 sedmice pre
  • 466 pregleda
  • Izvor: dan.co.me

Javna rasprava o Elaboratu za opšta i posebna parkirališta motornih vozila u prvoj gradskoj zoni, koja je juče održana u Pljevljima, pokazala je da se građani sa predloženim planom naplate ne slažu. Posebno je iskazano nezadovoljstvo zbog činjenice da su predstavnici lokalne uprave izvršili iscrtavanje parking mjesta za naplatu u dvorištima zgrada, što su u nekim slučajevima dječija igrališta pretvorena u parking, ali i što će to stanarima zgrada znatno uvećati novčane obaveze a isti neće imati čak ni zagarantovano parking mjesto.

Već smo u takvoj situaciji da imamo previše raznih dažbina. Da sam mlađi i da mogu da živim selu koliko novca dam za razne dažbine tamo bih preživio čitav mjesec – istakao je Budo Jakšić i poručio da su posebno ugroženi stanari zgrada u Skerlićevoj ulici gdje im se dvorište pretvara u parking. Jakšić se tokom rasprave interesovao hoće li stanari zgrade imati zagarantovano parking mjesto i kako će se tretirati priključno vozilo.

Znači i kada platimo mjesečnu kartu za parkiranje mi nećemo imati svoje parking mjesto, već nam se na isto može parkirati neko drugi, a mi da tražimo neko drugo mjesto za parkiranje – konstatovao je Jakšić.

Po mišljenju stanara Skerlićeve ulice Igora Purića opštinska uprava trebala je za njih da obezbjedi besplatno pranje automobila a ne da im naplaćuje parking. On je naglasio da su njihovi automobli uvijek prljavi od gradske kotlarnice.

Nažalost, prostor na kome je bilo dječije igralište sada je asfaltiran i izvršeno je icrtavanje parking mjesta koja će se lokalna uprava naplaćivati – kazao je Purić i pojasnio da je mnogo bolja bila varijanta da su se na pojedinim parkinzima izgradile garaže na više nivoa, gdje bi se vozila parkirala, a istovremeno bi dvorišta zgrada ostala za vozila stanara.

Da su dvorišta zgrada uzurpirana kazao je i Željko Minić, koji je naveo da je u dvorištu gdje on živi iscrtano 13 parking mjesta i da sada tu vozila parkiraju zaposleni i u Upravi Rudnika uglja a sve je izazvalo opštu gužvu.

Znači sada u dvorištu imamo toliko jak saobraćaj u oba pravca, a tu se radi o slijepoj ulici – pojasnio je Minić uz objašnjenje da je situacija postala nepodnošljiva i da i u ovom slučaju trpe zelene površine.

U ime lokalne uprave, Sekretarijata za komunalne poslove, vode i saobraćaj, sugestije je bilježio Vule Macanović, koji je iznio stav da cjenovnik nije donijet za naplatu parkiranja kao i da će isti biti naknadno utvrđen od strane preduzeća „Čistoća”, a da će lokalni parlament na isti dati svoj pristanak ili će ga odbaciti. Predviđeno je da će naplatu parkinga vršiti preduzeće Čistoća, kao i da će postajati opšta i posebna parkirališta. Na opštim mjestima za parkiranje moći će se uzimati mjesečne karte koje će biti niže cijene, dok će se na posebnim parkiralištima nalaziti rampe i određenja ograničenja, a i parkiranje će biti skuplje.

Copyright © 2020 PV Informer. Sva prava zadržana.