Od firme iz Nikšića iznajmili buldožer za 323 hiljade eura

    8 mjeseci pre 958 pregleda Izvor: dan.co.me


Rudnik uglja Pljevlja, pred Novu godinu, izabrao je najpovoljnijeg ponuđača za iznajmljivanje buldožera gusjeničara sa rukovaocem za izvođenje radova na riperisanju ugljeva i tvrdih slojeva međuslojnih laporaca i planiranju materijala bez miniranja. Radi se o nikšićkoj kompaniji Atlas Montenegro, koja će u narednom periodu iznajmljivati Rudniku uglja bulodžer sa rukovaocima za oko 323.000 eura. Menadžment državne kompanije ponovo je angažovao kompaniju iz Nikšića iako su radnici prošle godine kritikovali nabavku mehanizacije tog preduzeća, zbog navodnih „namještanja poslova” i zloupotreba.

U tenderskoj dokumentaciji, koja je objavljena 19. novembra prošle godine pisalo je da se buldožer gusjeničar iznajmljuje sa najmanje dva rukovaoca koji su osposobljeni za rukovanje njime.

Rukovalac buldožera treba da posjeduje iskustvo rukovanjem najmanje od tri godine i da ispunjava neophodne zdravstvene uslove (ljekarsko uvjerenje). Ponuđač je dužan da u jediničnu cijenu uračuna i troškove angažovanja rukovaoca buldožera. Troškovi goriva, maziva i ulja padaju na teret naručioca. Predviđene količine nijesu fiksne i naručilac nije u obavezi da realizuje tražene radove do naprijed navedenog maksimalnog iznosa, tako da izabrani ponuđač nema prava da od naručioca zahtijeva realizaciju predviđenog obima radova – piše, između ostalog, u tenderskoj dokumentaciji.

Dodaje se da je izabrani ponuđač dužan da vrši sve popravke, servis i održavanje buldožera.

U slučaju kvara, koji ne može da se otkloni u roku dužem od tri dana, izabrani ponuđač je dužan da u roku tri dana obezbijedi ispravni buldožer iste ili veće snage. Izabrani ponuđač je u obavezi da vodi radni nalog o normi časova za poslove riperisanja, guranja (planiranja) materijala i drugim poslovima na P.K. „Potrlica” – navodi se u tenderskoj dokumentaciji.
Rudnik uglja priznaje samo normu časova iz radnog naloga koje potpiše odgovorno lice te državne firme.

Naručilac ne prihvata radne časove na ime čekanja, kao ni troškove transporta rudarske mašine do mjesta izvršenja radova, odnosno isti padaju na teret izabranog ponuđača. Radni nalog potpisuje ovlašćeno lice naručioca, a konačan obračun radova izvršiće se nakon usaglašavanja naručioca i izabranog ponuđača – piše u tenderskoj dokumentaciji. Ponuđač je bio dužan da dostavi bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od dva odsto procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i deset dana nakon isteka važenja ponude.

U revizorskom izvještaju Rudnika uglja za 2017. godinu može se vidjeti da je godinama unazad plaćano angažovanje mehanizacije (bager, buldožer i dva dampera) po ugovorima – kompaniji iz Nikšića – Atlas Montenegro, koja je u vlasništvu Ivane Popović i Nikole i Milovana Roćenovića. Rudnik uglja je u skoro stopostotnom vlasništvu Elektroprivrede, koja je akcije pljevaljskog preduzeća kupila za 33 miliona eura. Akcije su kupili nakon što je pismo o namjeri da proda većinski paket akcija poslao Aco Đukanović i A2A. Godinu i po nakon njihovoh pisma o namjeri da prodaju većinski paket akcije Elektroprivredi, EPCg je i kupila akcije svih akcionara. Đukanović i A2A su nudili akcije za 6,5 eura po akciji, a EPCG ih je kupila za 6,4 eura po dionici. Ovu transakciju i kupovinu je osudio dio manjinskih akcionara.

Najnovije vijesti

Najčitanije

Jesu li Pljevlja žrtvovan grad?

27.03.2020 6621 pregleda