Od početka godine 14 pritužbi na rad policajaca

    9 mjeseci pre 281 pregleda Izvor: standard.co.me

Za prvih osam mjeseci godine građani su podnijeli 14 pritužbi na ponašanje policajaca, od kojih su dvije ocijenjene kao osnovane, nakon sprovedenog postupka.

U istom periodu Odjeljenje za unutrašnju kontrolu rada policije izvršilo je i 25 kontrola provjera zakonitosti postupanja policijskih službenika na osnovu operativnih i drugih saznanja, a od ukupnog broja u 11 slučajeva konstatovani su propusti.

Od 14 pritužbi građana najviše je podnijeto u julu i to tri, a od ukupnog broja svega su dvije ocijenjene osnovanim.

Tako je pritužba iz maja mjeseca ocijenjena osnovanom nakon sprovedenog postupka unutrašnje kontrole. Naime, Novljanin N.D. dostavio je Odjeljenju za unutrašnju kontrolu policije pritužbu na postupanje policijskih službenika Sp CB Herceg Novi B.I. i K.M., zbog načina na koji su postupali i preduzimali službene mjere i radnje prema njemu dana 23. marta 2019. godine u Herceg Novom, u vezi sa događajem povodom kojeg je protiv njega podnijet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, zbog prekršaja javnog reda i mira.

“U sprovedenom postupku unutrašnje kontrole utvrđeno je da je pritužba osnovana, u dijelu navoda koji su se odnosili na ponašanje policijskog službenika K.M. prema podnosiocu pritužbe, prilikom preduzimanja službenih mjera i radnji u konkretnom slučaju. Konstatovano je i da su od neposrednog rukovodioca već preduzete zakonske mjere u cilju utvrđivanja odgovornosti policijskog službenika K.M. (pokrenut postupak zbog lakše povrede službene dužnosti iz člana 105 st.1 t.2 Zakona o unutrašnjim poslovima (neuljudan odnos prema građanima i saradnicima za vrijeme rada)”, precizirano je u majskom izvještaju.

Druga osnovana pritužba je iz jula. Naime, nevladina organizacija iz Podgorice dostavila je Odjeljenju za unutrašnju kontrolu policije pritužbu zbog načina postupanja policijskih službenika CB Podgorica po prijavama koje je A.M. iz Podgorice podnosila zbog nasilja u porodici dana 28. maja 2019. godine i dana 6. juna 2019.godine, uz isticanje sumnje da povodom predmetnih slučajeva policijski službenici nijesu izvršili adekvatnu procjenu rizika i postupali u skladu sa nadležnostima, na što ih obavezuje važeći Protokol o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

“U sprovedenom postupku unutrašnje kontrole povodom predmetne pritužbe utvrđene su činjenice i dokazi koji su ukazivali na postojanje osnovane sumnje da je policijska službenica CB Podgorica I.D. u predmetnom slučaju, propuštanjem radnji prilikom postupanja po prijavi A.M. podnijetoj dana 6.06.2019.godine, počinila težu povredu službene dužnosti iz čl.106 st.1 t.11 Zakona o unutrašnjim poslovima (svaka radnja, odnosno propuštanje radnje kojom se onemogućava, ometa ili otežava izvršavanje službenih zadataka). Usljed navedenog, izvještaj o izvršenoj kontroli, sa spisima predmeta, dostavljen je direktoru Uprave policije na dalji postupak, u cilju pokretanja disciplinskog postupka protiv imenovane policijske službenice”, zaključuje se u izvještaju.

Najviše nepravilnosti u postupcima kontrole sprovedene na osnovu operativnih i drugih saznanja bilo je u aprilu. U sva tri slučaja, na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja i prikupljenih dokaza u postupcima unutrašnje kontrole, utvrđeno je postojanje nezakonitosti ili nepravilnosti u radu policijskih službenika, usljed toga su preduzete određene mjere.

“U jednom slučaju, na osnovu činjeničnog stanja i prikupljenih dokaza, utvrđeno je da postoji osnovana sumnja da su dva policijska službenika počinila krivično djelo zloupotreba službenog položaja, usljed čega je Izvještaj o izvršenoj kontroli, sa spisima predmeta, dostavljen nadležnom državnom tužilaštvu, na dalji postupak i preduzimanje mjera i radnji iz nadležnosti tužilaštva”, navodi se u jednom od izvještaja.

U drugom slučaju, takođe tokom aprila, dokazi su nesporno ukazivali na neblagovremeno i nemarno vršenje službenih obaveza prilikom izvršavanja policijskih poslova, Izvještaj o izvršenoj kontroli, sa spisima predmeta, dostavljen je direktoru Uprave policije na dalji postupak, u cilju pokretanja disciplinskog postupka protiv policijskog službenika, zbog teže povrede službene dužnosti Zakona o državnim službenicima i namještenicima. U trećem slučaju utvrđeno je neprofesionalno postupanje dva policajca, ali je u sprovedenom postupku unutrašnje kontrole utvrđeno i da su, od neposrednog rukovodioca organizacione jedinice u kojoj su raspoređeni policijski službenici, već preduzete zakonske mjere u cilju utvrđivanja njihove disciplinske odgovornosti.

U kontrolama sprovedenim u februaru, u jednom slučaju dokazi su ukazivali na nezakonito postupanje i zloupotrebe u vršenju službe utvrđeno je da postoji osnovana sumnja da su tri policijska službenika počinila krivično djelo prevara u službi, usljed čega je Izvještaj o izvršenoj kontroli, sa spisima predmeta, dostavljen nadležnom državnom tužilaštvu na dalji postupak i preduzimanje mjera i radnji iz nadležnosti tužilaštva.

Mart je obilježio jedan slučaj u kojem je utvrđeno da postoji osnovana sumnja da su dva policijska službenika počinila teže povrede službene dužnosti Zakona o državnim službenicima i namještenicima (zloupotreba položaja ili prekoračenje ovlašćenja u službi), usljed čega je izvještaj o izvršenoj kontroli, sa spisima predmeta, dostavljen starješini Uprave policije na dalje postupanje. U maju je u dva slučaja utvrđeno postojanje sumnje u nezakonitosti ili nepravilnosti u radu policijskih službenika.

“U jednom slučaju, dokazi su ukazivali na postojanje sumnje da su dva policijska službenika nezakonito postupala na štetu građanina prilikom vršenja policijskih poslova. U drugom slučaju, na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja i prikupljenih dokaza u postupku unutrašnje kontrole koji su nesporno ukazivali na postojanje sumnje da je postupanje policijskog službenika van službe bilo u suprotnosti sa odredbama Kodeksa policijske etike”, stoji u majskom izvještaju.

U junu je sprovedeno najviše kontrola, ukupno pet, od kojih je u dva slučaja utvrđeno postojanje osnovane sumnje u nezakonitosti ili nepravilnosti u radu policijskih službenika.

“U jednom slučaju, na osnovu činjeničnog stanja i prikupljenih dokaza u postupku unutrašnje kontrole koji su ukazivali na postojanje osnovane sumnje da je policijski službenik prilikom vršenja policijskih poslova nezakonito upotrijebio sredstvo prinude na štetu građanina, Izvještaj o izvršenoj kontroli sa spisima predmeta, dostavljen je direktoru Uprave policije na dalji postupak u cilju pokretanja disciplinskog postupka. U drugom slučaju, utvrđeno je da su policijski službenici neprofesionalno postupali prilikom vršenja uviđaja i sačinjavanja zapisnika i skice lica mjesta saobraćajne nezgode”, navodi se u izvještaju.

Najnovije vijesti

Najčitanije

Jesu li Pljevlja žrtvovan grad?

27.03.2020 6064 pregleda