Od zakupa zemljišta zaradiće 16 miliona eura

    9 meseci pre 448 pregleda Izvor: dan.co.me

Foto: Pixabay –

Država će od tridesetogodišnjeg zakupa lokacije u opštini Kolašin za izgradnju vjetroelektrane (VE) prihodovati preko 16 miliona eura, tačnije 16.170.000, ili oko 539.000 eura godišnje. 

To stoji u odluci kojom je Vlada dala saglasnost za davanje u zakup nepokretnosti u svojini Crne Gore, katastarskih parcela u Lipovskoj Bistrici, opština Kolašin, na period od 30 godine, radi izgradnje vjetroelektrane.

– Tim povodom zadužen je ministar finansija Aleksandar Damjanović da formira komisiju koja će sprovesti postupak davanja u zakup nepokretnosti putem javnog nadmetanja, pri čemu početna cijena zakupnine na godišnjem nivou iznosi 539.000 eura – navodi se u dokumentu Vlade.

Navedeno je i da je pravno lice „Enerdži 2“ iz Podgorice ovu lokaciju prepoznalo kao veoma povoljnu za izgradnju vjetroelektrane, a uvidom u listove nepokretnosti utvrdili su da je predmetno zemljište u svojini Crne Gore, sa pravom raspolaganja Vlade, u obimu prava 1/1.

Izdati UTU za četiri solarne elektrane

Vlada je izdala urbanističko-tehničke uslove (UTU) za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju četiri objekata za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa – solarne elektrane. To je urađeno po zahtjevima kompanija QAIR MONTENEGRO Podgorica, na lokaciji Rudine, opština Nikšić, GREEN ENERGY PROVIDER Podgorica, na lokacijama Muževice i Krstac, opština Nikšić, GREEN ENERGY INVESTMENT iz Podgorice, na lokaciji Šipačno II, opština Nikšić, i Phyllon izTuzi, na lokaciji Dinoša, opština Tuzi.

S tim u vezi, predmet zahtjeva za davanje u dugoročni zakup bili su dio katastarske parcele broj 812, u površinama od 267.953 m² i 82.437 m², po načinu korišćenja neplodna zemljišta, opština Mojkovac, dio katastarske parcele broj 1352, u površini od 186.030 m², po načinu korišćenja neplodna zemljišta, u KO Štitarica, dio katastarske parcele broj 257, u površinama od 199.723 m², 1.109.371 m², 619.127 m², 64 m2, 326 m², 4.280 m² i 151 m². Kada je riječ o lokacijama u opštini Kolašin, u zakup se daju „kamenjar“ u KO Lipovska Bistrica, parcela broj 315, u površini od 220 m² „prirodno neplodno zemljište“, dio parcele broj 321, u površinama od 84 m² i 12.639 m², po načinu korišćenja „šume 5. klase“, dio katastarske parcele broj 332, u površini od 161 m², po načinu korišćenja „kamenjar“, dio katastarske parcele broj 326/1, u površini od 1.301 m² „pašnjak 6. klase“, dio parcele broj 282, u površini od 133.350 m2, po načinu korišćenja „šume 5. klase“, u KO Lipovska Bistrica, dio parcele broj 355, u površini od 1.109 m², po načinu korišćenja „pašnjak 3. klase“, katastarska parcela broj 356, u površini od 1.000 m², po načinu korišćenja „pašnjak 3. klase“, katastarska parcela broj 357, u površini od 3.400 m², po načinu korišćenja „pašnjak 3. klase“, parcela broj 1057, u površini od 20.098 m², po načinu korišćenja „kamenjar“ u KO Moračko Trebaljevo, dio katastarske parcele broj 886, u površini od 28.883 m², po načinu korišćenja „šume 4. klase“, u KO Moračko Trebaljevo, dio katastarske parcele broj 887, u površini od 89.251 m², po načinu korišćenja „šume 4. klase“, dio katastarske parcele broj 1073, u površini od 2.150 m², „kamenjar“, u KO Moračko Trebaljevo, dio katastarske parcele broj 1086/1, u površini od 75.974 m², po načinu korišćenja „šume 4. klase“, evidentirana u listu nepokretnosti broj 49, KO Moračko Trebaljevo.