Odbornici SO Pljevlja usvojili odluku o finansijskoj podršci porodici sa djecom

    2 meseca pre 2544 pregleda Izvor: PV Informer

Na današnjoj devetoj sjednici Skupštine opštine Pljevlja odbornici su posle rasprave usvojili odluku o finansijskoj podršci porodici sa djecom.

Da podrže ovu odluku o finansijskoj podršci porodici sa djecom glasalo je 23 odbornika, dok je jedan odbornik bio uzdržan.

Članom 5 ove odluke finansijska podrška porodici sa djecom iznosi 30,00 eura mjesečno po djetetu. Za porodice čije je djete korisnik materijalnog obezbjeđenja, dodatka za njegu i pomoć i lične invalidnine, visina podrške iznosi 50,00 eura po djetetu korisniku.

Uslov za ostvarivanje prava na finansijsku podršku porodici sa djecom, koji se odnosi na nosioca prava je da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji opštine Pljevlja u periodu od najmanje godinu dana do dana podnošenja zahtjeva.

Uslov na ostvarivanje prava na finansijsku podršku pomoći sa djecom, koji se odnosi na dijete je :

Da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji opštine Pljevlja

Da redovno pohađa osnovnu ili srednju školu.

Postupak za ostvarivanje prava na finansijsku podršku utvrđenu ovom Odlukom vodi organ lokalne uprave vodi organ nadležan za poslove socijalne i dječije zaštite. Novčana sredstva za finansiranje ove odluke podrške porodici obezbjeđuju se iz Budzeta opštine Pljevlja. O isplati sredstava staraće se organ lokalne uprave nadležan za finansije.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u Službenom listu Crne Gore -Opštinski propisi.