Mali Oglasi
EXIT

Ode pola plate: Poslanike će od sada novčano kažnjavati zbog nedolaska na sjednice

  • 4 mjeseca pre
  • 107 pregleda
  • Izvor: cdm.me

Skupština je usvojila izmjene skupštinskog Poslovnika kojim je predviđeno da će se poslanik koji neopravdano ne učestvuje u aktivnostlma parlamenta, na redovnom zasijedanju, duže od 30 dana kazniti novčano 50 osto od njegove plate.

Liberalna partija predložila je izmjene i dopune Poslovnika kako bi, po uzoru na mnoge parlamente svijeta, neopravdani nedolasci poslanika na zasijedanja bili sankcionisani.

Poslaniku koji neopravdano odsustvuje sa jedne sjednice Skupštine umanjuje se mjesečna zarada za 30 odsto, a sa dvije ili više sjednica, u toku mjeseca, umanjuje se mjesečna zarada za 50 odsto.

Navodi se da 27 država Evrope propisuju jasne novčane i druge sankcije za poslanike koji u kontinuitetu ne prisustvuju sjednicama Skupštine i radnih tijela.

Sankcije se kreću od procentualnog umanjenja novčanih naknada za poslanike preko potpunog ukidanja zarade do oduzimanja mandata poslanicima koji bojkotuju ili na bilo koji drugi način neopravdano i u kontinuitetu ne izvršavaju obaveze u Skupštini.

Pitanje parlamentarnog bojkota je regulisano u parlamentu Makedonije, gdje Zakon o poslanicima predviđa da poslanik koji ne učestvuje u aktivnostima parlamenta (bojkotuje), nakon što parlamentarna grupa čiji je taj poslanik član, javno objavi da parlamentarna grupa neće učestvovati u radu Skupštine, odnosno da će bojkotovati, prima samo trećinu ukupne mjesečne zarade.

Poslovnikom oba doma parlamenta Austrije predviđeno je da poslanik gubi mandat ukoliko odgađa obavljanje poslaničke dužnosti na početku mandata i to duže od 30 dana ili odsustvuje sa sjednica parlamenta 30 dana bez opravdanog razloga. Do gubitka poslaničkog mandata zbog odsustva može doći i u parlamentu Portugala, u slučaju prekoračenja određenog broja neopravdanih izostanaka sa sjednica.

U Finskoj postoji mogućnost da poslanik, ukoliko uzastopno zanemaruje svoje dužnosti, bude privremeno ili stalno razriješen od parlamenta dvotrećinskom većinom glasova, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ustavnog odbora.

U Turskoj poslanik koji nije prisutan na pet sjednica, bez opravdanog razloga ili odobrenja odsustva, tokom jednog mjeseca gubi mandat ukoliko to odobri parlament većinom ukupnog broja poslanika nakon što situaciju sagleda Biro Parlamenta. Ustavom Mađarske predviđeno je da se status poslanika oduzima onima koji godinu ne učestvuju u radu parlamenta, dok je ta granica u parlamentu Kosova šest mjeseci.

Copyright © 2019 PV Informer. Sva prava zadržana.