EXIT

ODLUKA O DAVANJU OVLAŠĆENJA LICU ZA ZASTUPANJE I REGISTRACIJU

  • 3 godine pre
  • 155 pregleda

U skladu sa odredbom člana 24. Zakona o nevladinim organizacijama (Sl. list Crne Gore br. 39/11) na Osnivačkoj Skupštini  dana 1. 12. 2016. godine donijeta je

ODLUKA

O DAVANJU OVLAŠĆENJA LICU ZA ZASTUPANJE I REGISTRACIJU

Na Osnivačkoj skupštini nevladine organizacije ­­­­­­­­­­„PV Informer“ Pljevlja koja je održana 01. 12. 2016. godine donešena je odluka da je Ratko Pejović, ul. Save Kovačevića, b.b. Pljevlja, kontakt telefon: 068-844-153; mail adresa: [email protected] ; predsjednik, ovlašćeno lice za zastupanje i registraciju nevladinog udruženja „PV Informer“.

Copyright © 2020 PV Informer. Sva prava zadržana.