Održan hakaton Youth4Green – Mladi u akciji za zelenu ekonomiju i održivu budućnost

    1 mesec pre 376 pregleda Izvor: PV Informer

U  organizaciji Eko-tima, minulog vikenda u Čanju  održano je dvodnevno vikend takmičenje, hakaton Youth4Green. U cilju rješavanja klimatskih izazova nastalih tradicionalnim ekonomskim aktivnostima, tema hakatona bila je zelena ekonomija, a učešće na hakatonu ostvarilo je 10 timova, sastavljenih od mladih iz Pljevalja, uzrasta od 14 – 17 godina.

Timovi su radili uz pomoć stručnih mentora iz različitih oblasti od značaja za razvoj ideja.

„Kroz mentorski program, učesnici hakatona su imali priliku da unaprijede svoje praktične vještine u razvoju ideja i timskom radu. Ovaj praktični pristup pružio je mladima  vrijedno iskustvo koje će moći primijeniti u budućim profesionalnim angažmanima. Rad u timovima omogućio im je da nauče efikasno komunicirati i sarađivati, što je ključno za uspjeh u svakom poslu. Učesnici su imali priliku da se povežu sa iskusnim mentorima, stručnjacima iz privatnog i javnog sektora i potencijalnim poslodavcima, što može otvoriti vrata za buduće karijerne prilike i podršku u daljem profesionalnom razvoju. Hakaton je takođe imao za cilj podizanje svijesti o važnosti zaštite životne sredine među mladima, upoznajući ih sa izazovima i mogućnostima u oblasti ekologije te ih motivisati da postanu aktivni zagovornici održivih praksi u svojim zajednicama“, istakao je Andrija Krivokapić, koordinator programa za mlade u nevladinoj organizaciji Eko-tim.

Nakon dvodnevnog rada, predstavljene su razvijene ideje stručnom žiriju, koji je bio sastavljen od predstavnika javnog i biznis sektora. Na bazi definisanih kriterijuma, izabrane su tri pobjedničke ideje, od kojih je najbolja nagrađena putovanjem u Sofiju, gdje će učestvovati na događaju, koji će okupiti mlade iz Bugarske, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Srbije sa ciljem njihovog umrežavanja i zajedničkog djelovanja prema rješavanju izazova klimatskih promjena.

Prvo mjesto osvojio je tim Trash2Treasure, koji čine članovi: Ognjen Vraneš, Nađa Jelić, Zorana Zečević, Dušica Popović i Božica Tomić. Njihov cilj je da pokrenu održivi biznis koji bi se bavio proizvodnjom građevinskih materijala od reciklirane plastike. Proizvodni proces  Trash2Treasure-a ogledao bi se u sakupljanju otpada, njegovoj preradi sa ciljem dobijanja tečne plastike koja bi se izlivala u kalupe i dobijanje finalnih proizvoda poput cigli, crijepova i blokova. Na ovaj način, Trash2Tresure, ponudom proizvoda koji su prema svojim performansama kvalitetniji od tradicionalnih proizvoda želi da doprinese smanjenu zagađenja životne sredine i očuvanju ljudskog zdravlja.

Drugoplasirani tim sa nazivom Ecoart, kojeg čine Tatjana Mrdak, Ilsana Kaljić, Mihailo Knežević, Jovana Kotlaja, Natalija Pantić i Jana Ljiljanić želi da se kroz pokretanje umjetničkog atelje-a riješi problema plastike. Upotrebom odbačene plastike, Ecoart bi izrađivao home decor proizvode, skulpture i druge umjetničke proizvode. Njihova ciljna grupa su ugostitelji i druga pravna lica, kao i zainteresovani građani.

Sa istim brojem bodova, treće mjesto su osvojili timovi Etno selo rudnica i Priča o dva sela. Članovi tima  Etno sela rudnica Anastasija Mitrović, Jovana Džarić, Adi Pajević, Danijela Koćalo, Tijana Tabaš i Maid Bojadžić žela da na posjedu svojih predaka, nedaleko od Pljevalja, u selu Rudnica, pokrenu etno ugostiteljski objekat, koji bi svojim posjetiocima nudio prirodan i zdrav ambijent, začinjen ukusima tradicionalne pljevaljske kuhinje. Tim Priča o dva sela, kojeg čine Ana Despotović, Ana Tošić, Ana Koruga, Katarina Ćuzović, Miljana Peruničić i Teodora Kovačević takođe potencijal za razvoj održivog biznisa vide u promociji seoskog turizma. Njihova ideja je skoncentrisana na dva pljevaljska sela, selo Obarde i selo Otilovići, koji se nalaze u neposrednoj blizini, a na kojima članovi tima posjeduju već izgrađenu infrastrukturu. Osim što bi nudili usluge smještaja, domaće hrane i prirodnog ambijenta, članovi tima bi se bavili i edukacijom njihovih posjetilaca o značaju sela i čuvanja tradicije.

Hakaton Youth4Green dio je projekta Panda Labs Achievers: Youth for a Just Energy Transition (PLAY JET). Projekat je podržan od strane Centra za razvoj ljudskih resursa iz Bugarske, u okviru Erasmus + programa koji finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave Crne Gore.