Održana sjednica odbora za izbor i imenovanja, predloženi kandidati za Odbore direktora, Savjete i članove Odbora

    1 godina pre 1461 pregleda Izvor: pvportal.me

Na prvoj sjednici Odbora za izbor i imenovanja većina predloga dobilo je saglasnost i upućeni su na razmatranje i usvajanje na sjednici Skupštine opštine. Za zamjenicu predsjednika Odbora predložena  je Amra Kečević iz Bošnjačke stranke. Podržan je i predlog predsjednika Opštine da za potpredsjednika Opštine imenuje Darko Gazdić iz Pokreta Evropa sad.

Na prvoj sjednici Odbora za izbor I imenovanja članovi odbora umjesto predloženih 30 tačaka dnevnog reda razmatrali su 29, jer je predlagač sa dnevnog redao povuka predlog Odluke o razrješenju Odbora direktora DOO “Vodovod” jer su oni u međuvremenu podnijeli ostavke.

Zahtjev bivšeg predsjednika Opštine Rajka Kovačevića i potpredsjednika Jasmina Čelebića o određivanju naknade po prestanku funkcije nisu dobili podršku Odbora jer su oni u međuvremeno počeli sa radom na novim radnim mjestima, pa će im naknade biti isplaćene samo za period od prestanka funkcija do početka novog zaposlenja.

Za Odbor direktora DOO „Lokalni putevi“ preloženi su: Vera Radovanović, Aleksandra Karović i Marko Terzić.

Za Odbor direktora DOO „Komunalne usluge“ preloženi su: Dušan Jović, Dragana Čolović i Andrija Stanić.

Za odbor direktora DOO „Grijanje“ predloženi su: Predrag Cvijović, Vojislav Zindović i Radmila Rovčanin.

Za Odbor dIrektora DOO „Čistoća“ predloženi su: Vladeta Kankaraš, Srđan Pivljanin i Milovan Gogić.

Za Odbor direktora DOO „Vodovod“ preloženi su: Miroslav Anđelić, Ana Popadić i Miroslav Drobnjak.

Za odbor direktora DOO „Centar za sport i rekreaciju“ predloženi su: Dražen Petrić, Vladan Vučetić, Petar Brašanac i Darko Palibrk.

Za članove Savjeta JU Narodna biblioteka „Stevan Samardžić“ predloženi su: Milena Pavlović, Jelana Drobnjak, Jelena Tomčić i Milutin Petrović.

Za članove Savjeta JU Umjetnička galerija „Vitomir Srbljanović“ preloženi su: Milanka Jović, Radoje Rondović, Miljana Tešović i Tamara Janjić.

Za članove savjeta JU „Zavičajni muzej“ predloženi su: Luka Cvijetić, Miloš Vraneš, Ana Dromljak i Bojana Šljivančanin.

Za članove savjeta JU „Centar za kulturu Pljevlja“ predloženi su: Velibor Pupović, Tijana Laković, Mira Pejatović i Luka Kovačević.

Za članove Upravnog odbora JU „Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom“ predloženi su: Milica Brašanac i Violeta Stojkanović.

Za Odbor za status i propise predloženi su: Ana Jović, Božidar Bajić (predsjednik), Milomir Drobnjak, Dragiša Sokić, i Radivoje Ostojić.

Za Odboor za finansije, ekonomiju i razvoje predloženi su: Milojica Tešović (predsjednik), Radojica Cvijović, Rajko Kovačević, Jovana Krivokapić, Marko Potparić, Vladan Aničić i Sanja Đondović.

Za Odbora za planiranje i uređenenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost predloženi su: Saša Ječmenica (predsjednik), Haris Alavać, Milan Lekić, Boriša Kankaraš, Tamara Rosić i Igor Joksović.

Za Odbor za društvene djelatnosti predloženi su: Slobodan Radović (predsjednik), Bojan Strunjaš, Božica Grujičić, Tanja Dragašević i Vladan Aničić.

Za Odbor za međuopštinsku i međunarodnu saradnju preloženi su: Rajko Kovačević (predsjednik), Tatjana Čavić, Slobodan Radović, dr Dane Marković, Jovana Tošić.

Za Odbor za razvoj sela i poljoprivrede predloženi su: Ratko Pejović (predsjednik), Saša Ječmenica, Dragiša Kljajević, Draško Pivljanin, Božica Grujičić.

Za Odbor za zaštitu životne sredine predloženi su: Boriša Kankaraš (predsjednik), Milica Rondović, Tamara Rosić, Darko Palibrk, dr Dane Marković.

Za Odbor za davanje predloga naziva ulica i trgova preloženi su: Bojan Strunjaš (predsjendik), Božidar Jelovac, Radivoje Vojinović, Vejo Gazdić i Amra Kečević.

Za Savjet za pritužbe i predstavke predloženi su: Marko Tošić (predsjednik), Igor Joksović, Ivana Jovović, Marko Potparić i Vesna Petrović.

Za Savjet za rodnu ravnopravnost predloženi su: Milijana Tešović (predsjednica), Jelena Cvijović, Snežana Macanović, Sanja Đondović i Jovana Krivokapić.