ODUSTALI OD ODLAGANJA U ŠUMANAMA: Pepeo i šljaku iz Termoelektrane ponudiće i na prodaju

    1 godina pre 1240 pregleda Izvor: Kolektiv/Vijesti

Otpad iz TE definitivno će se odlagati u površinskom kopu Potrlica

Pepeo i šljaka iz Termoelektrane Pljevlja, nakon njene ekološke rekonstrukcije, odlagaće se u površinskom kopu Potrlica pljevaljskog Rudnika uglja.

To je juče potvrdio direktor TE u ostavci Vladimir Šestović, na javnoj raspravi o procjeni uticaja na životnu sredinu Ekološke rekonstrukcije Termoelektrane Pljevlja.

Šestović je kazao da će pepeo i šljaku, pomiješane sa gipsom, koji će nastajati tokom procesa odsumporavanja dimnih gasova, kamioni Rudnika koji dovoze ugalj za potrebe Termoelektrane u povratku prevoziti do površinskog kopa Potrlica.

Od toga, kako je naveo Šestović, finansijsku korist imaće i Rudnik uglja.

Kaže da su odustali od odlaganja šljake, pepela i gipsa na lokaciju bivšeg kopa u Šumanama, koju je ranije od Rudnika uglja otkupila Elektroprivreda Crne Gore za sedam miliona eura, zbog prisustva podzemnih voda.

Postoji mogućnost, istakao je on, da se pepeo i šljaka neće odlagati u Potrlici već da će se prodavati zainteresovanim kompanijama, s obzirom na to da su u svijetu ovaj nusprodukt može koristiti u građevinarstvu i u industriji cementa, jer se smatra neopasnim otpadom.

„Šljaka, pepeo i gips su u Evropi građevinski materijal. Otpad iz TE treba da donese benefite ovoj sredini jer je to 30 odsto cement. Ako ne budemo prodavali pepeo i gips pravićemo intvertizovani otpad, koji ćemo odlagati u Potrlici“, rekao je Šestović.

Predstavnik EPCG Luka Jovanović rekao je da će sadašnji transport pepela i šljake cijevima na deponiju Maljevac prestati da se koristi čim se uradi sistem za odsumporavanje najkasnije do 2023. godine, do kada mora da se završi ekološka rekonstrukcija pljevaljskog bloka.

Da se radi o neopasnom otpadu, koji će se do Potrlice transportovati u vlažnom stanju, potvrdio je i član tima za izradu Elaborata prof. dr Dragoljub Blečić.

Rekao je da je angažovan Hemijski fakultet iz Beograda koji je uradio hemijsku analizu pepela i šljake.

On nije mogao da odgovori da li će se raditi poseban elaborat o procjeni uticaja odlaganja pepla i šljake u kop Potrlica na životnu sredinu, niti da li će se koristiti zaštitna folija, s obzirom na to da se radi, kako je rekao, o neopasnom otpadu.

Istakao je da TE Pljevlja trenutno ne zadovoljava granične vrijednosti emisije azotnih i sumpornih oksida, kao ni kriterijume otpadnih voda, koje se ispuštaju i Vezišnicu i Ćehotinu, a ni granične vrijednosti emisije čvrstih materija koji će važiti za rad u narednom periodu.
Blečić tvrdi da će se nakon ekološke rekonstrucije višestruko smanjiti koncentracija sumpor-dioksida i azotnih oksida. Rekao je da će se za proces odusmporavanja koristiti suspenzija krečnjaka i vode.

Godišnje će se u Termoelektrani proizvoditi 400.000 do 450.000 pepela ili 55,5 tona pepela i šljake po satu.

Blečić je kazao da će se nakon ekološke rekonstrukcije TE smanjiti potrošnja vode, a planirana je i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Šestović je kazao da će u okviru projekta rekultivacije deponije Maljevac, koja bi uskoro trebala da počne fazno da se realizuje, Paleški potok, koji sada teče ispod deponije, biti preusmjeren u Borovičko jezero. 

EPCG će finansirati izgradnju toplovoda od 2,2 miliona

Šestović je istakao da će se nakon ekološke rekonstrukcije TE stvoriti uslovi za toplifikaciju grada. On je rekao da će osim toplotnog izvora TE Elektroprivreda finansirati izgradnju toplovoda do grada vrijednog oko 2,2 miliona eura.

On je kazao da će u krugu TE biti izgrađena i pomoćna kotlarnica koja će se koristiti kao rezervni izvor grijanja u periodu kada TE ne bude radila.

EPCG će gradu besplatno isporučivati toplotnu energiju.

Najnovije vijesti

Danas zasijeda NKT

17.09.2020 13:31

Najčitanije

Jesu li Pljevlja žrtvovan grad?

27.03.2020 6586 pregleda