OIE – Kombinacija solarnih panela i toplotnih pumpi Evropljanima donela ogromne uštede

    1 godina pre 249 pregleda Izvor: balkangreenenergynews.com
Foto : Pixabay –

U toku prošle godine evropska domaćinstva sa instaliranim fotonaponskim panelima i toplotnim pumpama imala su niže račune od 62 do 84 odsto u poređenju sa domovima koji nemaju sopstvenu proizvodnju struje  i koriste prirodni gas za grejanje, pokazalo je istraživanje organizacije SolarPower Europe.

Izveštaj Solar Powers Heat 2023. analizirao je uštede koje su domaćinstva ostvarila korišćenjem tri različite tehnologije: fotonaponski paneli, toplotne pumpe i kombinacija panela i pumpi. Uštede su poređene sa troškovima koje bi ona imala da su struju kupovala na tržištu, a za grejanje koristila gasni kotao.

Analiza je urađena za Italiju, Nemačku i Španiju, evropske zemlje u kojima prirodni gas igra dominantnu ulogu za zagrevanje domova.

Rezultati govore da su domaćinstva sa kombinacijom solarnih panela i toplotnih pumpi tokom prošle godine uštedela do 3.700 evra, saopštio je SolarPower Europe.

Izveštaj otkriva da su stambene jedinice srednje veličine sa solarnim panelima ostvarile značajne uštede na računima za energiju u 2022. od 64 odsto, a u kombinaciji sa toplotnom pumpom i do 84 odsto.

Domaćinstva će nastaviti da imaju uštede i u narednim godinama bez obzira na cene energenata

Takva domaćinstva će nastaviti da imaju koristi od svojih investicija i u narednim godinama u svim cenovnim scenarijima, čak i ako se cene gasa stabilizuju na nižim nivoima nego 2022, pa čak i na pretkriznom nivou od 20 evra po MWh, navodi se u izveštaju.

Ako cene gasa toliko padnu, kombinacija solarnih panela i toplotnih pumpi bi i dalje uštedela domaćinstvima do 73 odsto. U verovatnijem scenariju gde se cene gasa stabilizuju na višem nivou, Evropljani bi uštedeli i do 76 odsto.

Čak i u godinama sa posebno hladnim zimama, solarni paneli, kako se navodi, mogu da pokriju 36 odsto potreba toplotne pumpe u državama severne Evrope, dok se u godinama sa toplim zimama taj procenat penje na 63 odsto.

Izveštaj poziva EU i nacionalne vlade da stvore uslove da domaćinstva sa kombinacijom solarnih panela i toplotnih pumpi obezbede povraćaj investicije u roku od deset godina.

Solarni paneli više puta uvećavaju uštede koje donose toplotne pumpe

U izveštaju se naglašava da se profili opterećenja solarnih panela i toplotnih pumpi iznenađujuće dobro poklapaju tokom cele godine, posebno u kombinaciji sa akumulacinim rezervoarom ili baferom (eng. buffer tank).

Ova kombinacija smanjuje račune domaćinstava za energiju, a takođe koristi energetskom sistemu u celini, jer prenosi potražnju za električnom energijom u sate visoke proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, navodi se u izveštaju.

U suštini fotonaponski paneli značajno poboljšavaju isplativost toplotnih pumpi, pa su uštede više nego tri puta veće u poređenju na situaciju kada se koristi samo toplotna pumpa, navodi se u izveštaju.

Gledajući nemački primer, paneli i pumpe smanjuju račune za energiju oko 62 odsto u poređenju sa sistemom grejanja na prirodni gas.

Acke: Najbolje vreme za instaliranje solarnih panela i toplotnih pumpi bilo je juče

Dries Acke, iz organizacije SolarPower Europe, rekao je da je najbolje vreme za instaliranje fotonaponskih i toplotnih pumpi u domaćinstvu bilo juče. Sledeće najbolje vreme je sada, dodao je on.

Zakonodavci na evropskom i nacionalnom nivou, prema njegovim rečima, moraju da skrate vreme otplate investicija u solarne panele i toplotne pumpe tako što će podržati domaćinstva kreditima sa niskim kamatama.

Takođe bi trebalo da prekinu svu državnu podršku za grejanje na gas, rekao je Acke.