OPERATIVNE AKTIVNOSTI SLUŽBE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA ZA DECEMBAR

  • 2 sedmice pre
  • 104 pregleda
  • Izvor: PV informer

Tokom mjeseca DECEMBRA Služba zaštite i spašavanja Opštine Pljevlja imala je 13 intervencije

Kada su u pitanju požari na objektima pripadnici Službe zaštite su intervenisali na gašenju požara na porodičnim kućama u Glisnici, u ul. Treće Sandžačke brigade (2) kao i jednom požaru dimnjaka.

Ugašena su dva požara na kontejnerima i jedan požar deponije guma.

Ugašen je jedan požar na putničkom motornom vozilu.

Bile su četiri tehničke intervencije: poplava, pranje kolovoza poslije saobraćajnog udesa, otvaranje vrata na liftu stambene zgrade i osvjetljavanje dječije priredbe.

Tokom decembra su vršeni poslovi obezbjeđenja fudbalske utakmice.

Sve intervencije su trajale 11 sati na kojima su pripadnici službe proveli ukupno 26 radnih sati.

Dopremljeno 17 cistijerni vode

U decembru je izvršena doprema 17 cistijerni vode od kojih 11 po unaprijed utvrđenom planu u Romsko naselje na Trlici i 6 cistijerni građanima.

Copyright © 2020 PV Informer. Sva prava zadržana.