Opština Bijelo Polje dobila opremu za mjerenje kvaliteta vazduha i vode

  • 3 mjeseca pre
  • 186 pregleda
  • Izvor: PV Informer

Kroz realizaciju projekta “Rehabilitacija ileglanih odlagališta na rijeci Lim” nabavljena je oprema za ispitivanje kvaliteta vode. Oprema je vrijedna 12 hiljada eura. Vršiće se ispitivanje i provjera kvaliteta vode gdje će se smanjiti rizik od ekoloških incidenata i doprinijeti da se uklone odlagališta otpada.

Upotrebom opreme dobićemo prave rezultate na osnovu kojih ćemo vršiti provjeru kvaliteta vode u Limu. Za sada ćemo obaviti interne provjere pa ćemo u buduće ovu opremu proširiti sa dodatnom aparaturom, mjeriti kvalitet vazduha kao i rijeke Lim kao i Bistrice i svih pritoka Lima, kazao je Sekretar sekretarijata za ruralni i odrzivi razvoj opštine Bijelo Polje Jasmin Ćorović.

Copyright © 2020 PV Informer. Sva prava zadržana.