Opština da vrati građanima 360.000 eura

  • 4 dana pre
  • 608 pregleda
  • Izvor: dan.co.me

Iz Mreže nevladinih organizacija sjevera istakli su da je oko 360.000 eura, novca građana, potrošeno nezakonito i da je neophodno da Opština Pljevlja nakon što je Agencija za stambeno-poslovni fond otišla u stečaj, i najvjerovatnije ide u likvidaciju, nadoknadi potrošeni novac.

Mnogi građani nisu uredno plaćali održavanje zgrada, ali je bilo onih koji su svoje obaveze redovno izmirivali. Znači, novac onih građana koji su uredno plaćali račune nezakonito je potrošen. To nije dobro i lokalna uprava, kao osnivač Agencije za stambeno – poslovni fond mora da etažnim vlasnicima vrati potrošeni novac. To je jedini način da se riješe brojni problemi održavanja stambenih zgrada. Lokalna uprava treba što prije etažnim vlasnicima da vrati taj novac kako bi upravnici zgrada mogli što prije da ga iskoriste za obnovu fasada i krovnih konstrukcija. Svako oklijevanje u vraćanju novca otežava održavanje stambenih objekata – saopštili su iz Mreže NVO sjevera.

Naglasili su da je potrebno više reda, a taj red treba da krene od Opštine, jer „ako lokalna uprava bude izbjegavala svoje obaveze, teško je očekivati da će te obaveze poštovati fizička lica”.

Da je Agencija za stambeno- poslovni fond potrošila novac etažnih vlasnika u iznosu od 360.000 eura saopštio je i predsjednik opštine Igor Golubović. Tokom rasprave o stanju u lokalnim preduzećima, početkom decembra prošle godine, Golubović je saopštio da je pomenuta agencija dužna ukupno 960.000 eura, kao i da je dio tog duga 360.000 eura koje su pripadale stanarima, a koji je potrošen.

Agencija za stambeno – poslovni fond nedavno je otišla u stečaj, a najavljeno je da će doći i do likvidacije. Odakle će se građanima nadoknaditi novac, djelimično je otkrio sekretar Sekretarijata za stambene i komunalne poslove Zoran Čolović, koji je kazao da trenuto lokalna uprava raspolaže sa 60.000 eura uplaćenih na račun agencije, i da će se taj novac pravično raspodijeliti stanarima, a 100.000 eura agencije koliko je „zarobljeno” u Atlas banci teško je očekivati da će biti vraćeno.

Razmatraju kako da se razduže

Postoji obaveza Opštine prema stanarima, ostaje da se vidi kako će to biti nadoknađeno, a najlakše je kroz investicione radove, pokrivanje učešća stanara u radovima koji će se obavljati na tim zgradama. To je način na koji se može smanjiti dug agencije prema etažnim vlasnicima – kazao je Čolović na nedavno održanoj jevnoj raspravi o odluci o radovima na spoljnim djelovima stambenih zgrada.

Copyright © 2020 PV Informer. Sva prava zadržana.