Opština povećava zarade zaposlenima koji nisu pravedno obuhvaćeni programom Evropa sad, pripremljen rebalans budžeta

    2 godine pre 999 pregleda Izvor: PV Informer

Opština Pljevlja odlučila je da poveća do 30% zarade zaposlenima u opštinskoj administraciji kojima zarade nijesu adekvatno povećane programom „Evropa sad“ te da rebalansom opštinskog budžeta uskladi planirane prihode i rashode sa činjeničnim stanjem.

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika Opštine Pljevlja propisan je dodatak na zarade zaposlenima na poslovima referenta, višeg referenta, samostalnog referenta, inspektora I, II i III do 30%, ekspertskog i ekspertsko-rukovodnog kadra nivo 2 do 25%, vatrogasca-spasilaca i ekspertsko-rukovodnog kadra nivo 1 do 15%.

U Zahtjevu za suglasnost koji je upućen Ministarstvu finansija navedeno je da bruto lična primanja većine zaposlenih u Opštini Pljevlja nisu mijenjana gotovo 15 godina, da ih je inflacija u ovom periodu značajno obezvrijedila, da su primjenom programa „Evropa sad“ zarade zaposlenih sa I nivoom kvalifikacije obrazovanja izjednačene sa zaradama zaposlenih sa IV, V i VI nivoom kvalifikacije obrazovanja, što je uslovilo degradaciju školske spreme odnosno obrazovanja te da je prosječna neto zarada u organima lokalne uprave Opštine Pljevlja u avgustu iznosila 651 ,37 eura, što je značajno ispod prosječno ostvarene zarade u Crnoj Gori.

Takođe se navodi da je većina opština u Crnoj Gori već primjenjuje sličnu odluku te da su sredstva od 90.000 eura potrebna za realizaciju Odluke obezbijeđena opštinskim budžetom.

Od Ministarstva finansija zatražena je saglasnost i na rebalans opštinskog budžeta kojim je opštinski budžet planiran u iznosu od 23.657.529 eura, što je tri miliona eura više od prvobitnog (20.610.071 eura).

U proces izrade rebalansa Opština Pljevlja je ušla kako bi obezbijedila normalno funkcionisanje svih potrošačkih jedinica i kako bi bili umanjeni negativni efekti trendova na globalnom tržištu energenata, hrane i usluga i dijelom primjene programa „Evropa sad“ na privredna društva čiji je osnivač opština, privredne subjekte, sportiste i poljoprivrednike.

U obrazloženju Zahtjeva na saglasnog upućenog Ministarstvu finansija navedeno je da su primjenom programa „Evropa sad“ značajno povećani izdaci za neto zarade zaposlenih i smanjeno poresko opterećenje na isplaćene zarade, odnosno doprinosi za zdravstveno osiguranje i porez na dohodak fizičkih lica kao i da su porasli tekući rashodi većine kapitalnih projekata uslijed rasta cijena građevinskog materijala, što je uslovilo povećanje kapitalnog budžeta za 1,178 miliona eura.

Razlika između planiranog budžeta i rebalansa odnosi se, između ostalog i na očekivana uvećanja prihoda od poreza na nepokrentosti u iznosu od 150 hiljada eura, uvećanje prihoda od koncesionih naknada u iznosu od 433 hiljade eura.

Trenutno stanje u opštinskoj kasi je preko 6 miliona eura raspoloživih sredstava, uz redovno izmirivanje svih dospjelih obaveza.

Kabinet predsjednika Opštine Pljevlja