Opštine naplatile 1,63 miliona eura naknada za bespravne objekte

    1 sedmica pre 104 pregleda Izvor: pobjeda.me

Crnogorske opštine naplatile su ukupno 1,63 miliona eura naknada za komunalne opremanje za bespravne objekte, pokazuju podaci prezentovani na sjednici Vlade u četvrtak. Prema istim podacima, naplaćeno je 50 odsto ukupno obračunatog prihoda.

– U budžete jedinica lokalne samouprave je uplaćeno 1.639.918 eura na ime ove naknade, dok je obračunati iznos 3.133.505 eura – navodi se u Vladinom dokumentu o realizaciji Strategije razvoja građevinarstva, pišu Dnevne novine.

Prema istim podacima, u Crnoj Gori je ukupno donijeto 913 rješenja o legalizaciji objekata, od ukupno 51.000 predatih zahtjeva. Najviše rješenja o legalizaciji je donijeto u Nikšiću 253.

OBRAĐENO 38.000 ZAHTJEVA

U dokumentu se barata podacima da je od 51.000 podnijetih zahtjeva za legalizaciju na nivou države obrađeno nešto više od 38.000.

– U najvećem broju jedinica lokalne samouprave je visok procenat obrade podnijetih zahtjeva: u Bijelom Polju, Nikšiću Kolašinu, Petnjici, Pljevljima i Kotoru svi primljeni zahtjevi su obrađeni, dok je u pojedinim opštinama procenat obrade zahtjeva i do 90% od ukupnog broja – navodi se u dokumentu.

DONIJETO 913 RJEŠENJA O LEGALIZACIJI

Donijeto je 913 rješenja o legalizaciji, od čega je najviše rješenja donijetih u Nikšiću – 253.

– U opštini Nikšić donijeto je 253 rješenja o legalizaciji, u opštini Bijelo Polje 104 rješenja o legalizaciji, Podgorici 76, u opštini Tuzi 77, opštini Tivat 41, na Žabljaku 31, u Šavniku dva, u Rožajima 47, Plužinama 26, Pljevljima osam, Plavu pet, Mojkovcu 17, Kotor 22, Kolašin 15 Gusinje 36, Danilovgrad 64, Cetinje, 39, Budvi 14, Beranama 10, Andrijevici 26, dok u Baru, Herceg Novom, Ulcinju i Petnjici nije donijeto nijedno rješenje o legalizaciji – konstatuje se u dokumentu.

Od ukupnog broja obrađenih zahtjeva, donijeta su 4.262 rješenja o prekidu postupka, od čega je znatno veći dio rješenja oko 2.600 donijet radi neusklađenosti sa planovima, oko 250 rješenja je donijeto radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, dok za određeni broj slučajeva opštine nijesu dostavile detaljne podatke.

– Procedura legalizacije podrazumijeva utvđivanje ispunjenosti više uslova usklađenosti sa planskim dokumentima, riješene imovinsko-pravne odnose na zemljištu i objektu i uključenost i volju podnosilaca zahtjeva bespravnih graditelja. Ministarstvo održivog razvoja i turizma vodi kontinuiranu komunikaciju sa jedinicama lokalne samouprave koje su nosioci ovog procesa sa ciljem sprovođenja zakona na efikasan način – kaže se u dokumentu.

NAKNADA

Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta po zahtjevu vlasnika bespravnog objekta može da se plaća jednokratno ili u jednakim mjesečnim ratama, na period od 10 ili 20 godina.

Na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, lokalna samouprava je dužna da sredstva ostvarena od naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte i naknade za korišćenje prostora koristi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i za obezbjeđivanje alternativnog smještaja, u skladu sa ovim zakonom.

Znači, sredstva prikupljena u procesu legalizacije će se ulagati u one prostore na kojima su izgrađeni bespravni objekti, u izradnju nedostajuće infrastrukture, objekata od javnog interesa.

– Krajnji cilj, odnosno rezultat koji očekujemo je podizanje kvaliteta života građana i uređen i opremljen prostor”. Imajući u vidu broj podnijetih zahtjeva (preko 50.000), činjenica je da obrada i rješavanje istih predstavlja izazov za administracije na lokalnom nivou – poručuju autori iz Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Najnovije vijesti

Najčitanije

Jesu li Pljevlja žrtvovan grad?

27.03.2020 6625 pregleda