Ostaje plaćanje komunalija po površini objekta

    3 mjeseca pre 200 pregleda Izvor: rtcg.me

Upravljanje otpadom i dalje će se plaćati po površini objekta koji koristi korisnik usluge, a ne po količini, utvrdilo je Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

Ministarstvo je naime, odbilo da prihvati sugestiju Bajrama Ceka iz Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta Opštine Ulcinj, koju je dostavio na nacrt Zakona o komunalnim djelatnostima, ukazujući da bi trebalo preispitati da se upravljanje otpadom plaća po količini, a ne po površini objekta koji koristi korisnik usluge upravljanja otpadom.

“Primjedba se ne prihvata jer za to nisu stvoreni uslovi, iako će ovaj način utvrđivanja cijena usluge biti kao jedna od mogućnosti integrisan u metodologiju utvrđivanja cijena za ovu komunalnu djelatnost, a na jedinicama lokalne uprave je da se, saglasno svojim mogućnostima, opredijele za metodologiju koja im najviše odgovara”, navode iz Ministarstva, piše Dan.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma nije prihvatilo sugestiju preduzeća Čistoća da se još jednom preispita odluka o uvođenju jedinstvenih cijena komunalnih usluga za pravna i fizička lica jer je, kako navode, odredba kojom se propisuje obaveza istih cijena uglavnom primjenjiva na usluge upravljanja otpadom i u izvjesnoj mjeri na usluge parkiranja.

Kada su u pitanju usluge upravljanja komunalnim otpadom, kako je Ministarstvo naznačilo u izvještaju o sprovedenoj javnoj raspravi o nacrtu Zakona o komunalnim djelatnostima, uveden je korekcioni faktor u slučaju kada se cijena usluga utvrđuje na osnovu površine objekta korisnika usluge.

Cijene komunalne potrošnje po jedinici mjere bile su godinama značajno niže za domaćinstva u odnosu na pravna lica i onda je prema važećem Zakonu o komunalnim djelatnostima, donijetom 2016. godine, predviđeno izjednačavanje.

Najnovije vijesti

Danas zasijeda NKT

17.09.2020 13:31

Najčitanije

Jesu li Pljevlja žrtvovan grad?

27.03.2020 6586 pregleda