OTAŠEVIĆ : Studija zaštite gradskog parka „Vodice“ ne predviđa proširenje pomoćnog fudbalskog terena

    1 godina pre 3003 pregleda Izvor: PV Informer

U vezi autorskog teksta portala „PV Informer“ o mogućnosti proširenja pomoćnog fudbalskog terena u parku „Vodice“, reagovala je pejzažni arhitekta Olgica Otašević, koja smatra da se postojeći teren sa vještačkom travom ne može proširiti, a da se ne naruši gradski park, čije su vrijednosti prepoznate kako u Pljevljima,a tako i šire.

Pomoćni fudbalski teren je ograničen stazama, sportskim centrom „Ada“ i jazom koji snadbijeva vodom vodenicu, koja je zakonom zaštićena. U Pljevljima ima dosta degradiranih površina koje se mogu privesti namjeni i oplemeniti brojnim sadržajima, pa i sportskim terenima.

Prostorni plan Pljevalja je istekao 2020. godine i trenutno je u izradi njegova izmjena i dopuna i on će dati smjernice za uređenje kao i lokacije za izgradnju sportskih terena, a za sportske namjene mogu se iskoristiti i rekultivisane površine.

Otašević navodi da je za spomenik prirode “Gradski park na rijeci Breznici” postupak izrade Studije zaštite područja završen, a predstoji realizacija javne rasprave, prikupljanja mišljenja i saglasnosti, kao i procedure izglasavanja u lokalnoj skupštini.

Predložena površina za zaštitu iznosi 109,71 ha, od čega je 1,86 ha u II zoni zaštite a u III zoni 107,85 ha. Na prostoru Spomenika prirode „Gradski park u Pljevljima“ određene su dvije zone zaštite: 1. II (druga) zona zaštite obuhvata 2 prostorne cjeline: (i) Prostorna cjelina Vodice (zona Breznice i završnog dijela Biserke); (ii) Prostorna cjelina Biserka iznad Manastira Svete Trojice. 2. III (treća) zona zaštite obuhvata jednu prostornu cjelinu koja je bočno ispresijecana sa dvije prostorne cjeline koje su u II zoni zaštite, tako da se u III zoni zaštite nalaze (i) Zapadne padine Golubinje, (ii) park Milet bašta, (iii) park kod stadiona, (iv) istočne padine glavice, (v) okolina Manastira Svete Trojice.

Takođe navodi da je spremnost EPCG i RUPV da učestvuju u rekonstrukciji postojećeg pomoćnog terena za pohvalu, ali sigurno im nije u interesu kao prepoznatim zagađivačima životne sredine da učestvuju u uništavanju Parka, koji je upravo glavni filter zagađenog vazduha i omiljeno šetalište Pljevljaka. Donacije za rekonstrukciju pomoćnog fudbalskog terena u postojećim gabaritima su prihvatljive i značajne zbog evidentne potrebe za rekonstrukcijom.

Sa mišljenjem Olgice Otašević se složio i pejzažni arhitekta Vaso Knežević, koji navodi da je potrebno da se rekonstruiše teren u postojećim gabarita, ali ne na račun Parka, a ni Studija zaštite gradskog parka to ne predviđa. Gradski park upravo se i stavlja pod zaštitu kako bi ga očuvali i odbranili od budućih različitih infrastrukturnih namjera koje bi ga ugrozile. Najvjerniji i najupečljativiji dio Pljevalja u ambijentalne smislu je upravo Gradski park, i kao takav treba da ostane i za buduće generacije.

U vezi eventualnog proširenja pomoćnog fudbalskog terena u parku „Vodice“ reagovao je i Milorad Mitrović, direktor ekološkog društva „Breznica“, koji smatra da je u proteklom periodu, posebno u užoj gradskoj zoni, uništeno mnogo stabala drveća koja predstavljaju pluća grada, pa bi proširenjem pomoćnog terena bila nastavljena praksa uništavanja zelenih površina. Istovremeno bi bio uništen i dio vodenog jaza koji vodom snadbjeva vodenicu, kao i put pored samog jaza.

Bilo bi opravdano zbog samog nezavidnog stanja pomoćnog fudbalskog terena da Centar za sport i rekreaciju podnese zahtjev opštini Pljevlja za izdvajanje sredstava iz Kapitalnog dijela opštinskog budžeta, kao i donatorima koji su raspoloženi da pomognu oko rekonstrukcije samog terena i zaštitne ograde, ali promjena DUP-a „Ada“ na štetu prirodnog ambijenta nije prihvatljiva.