Parlament zasijedao sedam puta, a bruto zarade poslanika iznosile više od milion eura

    7 meseci pre 267 pregleda Izvor: pobjeda.me

Za bruto zarade poslanika u prvoj polovini ove godine iz skupštinskog budžeta izdvojeno je više od milion eura. Podsjetimo da je za prvih šest mjeseci Skupština imala sedam zasijedanja – tri vanredna i četiri redovna.

– Za bruto zarade poslanika od 1. januara do 30. juna potrošeno je 1.165.769 eura – podaci su iz izvještaja o utrošenim sredstvima za taj period.

Prema tim podacima, pravo na naknadu na ime zakupa stana u mjestu zasijedanja Skupštine i njenih radnih tijela ostvarilo je šest poslanika, za šta je ukupno utrošeno 11.896 eura. Troškovi za gorivo iznose 17.592 eura, a odnose se na fakture obračunate od decembra 2022. godine do aprila 2023. godine.

U periodu januar – jun 2023. godine, sa izdatka rashodi za usluge, utrošeno je 363.426 eura. U prvih šest mjeseci ove godine, troškovi službenih putovanja iznose 295.684 eura. Smještaj na službenom putovanju u zemlji koštao je parlament 12.780, a smještaj na službenom putovanju u inostranstvu – 88.070 eura. Prevoz za službena putovanja u zemlji koštao je 45.102 eura, od čega dolazak na skupštinska zasijedanja – korišćenje privatnog vozila u službene svrhe – 44.188, a ostali troškovi prevoza – 913 eura. Za prevoz za službena putovanja u inostranstvo izdvojeno je 85.298 eura, od čega za avio-karte 80.859 eura.

Dnevnice za službena putovanja u zemlji iznosile su 12.096 eura, od čega dnevnice po osnovu dolaska na skupštinska zasijedanja – 9.954, a dnevnice za službena putovanja u zemlji – 2.142 eura. Dnevnice za službena putovanja u inostranstvu koštale su Skupštinu 42.562 eura. Dopuna biznis platne kartice iznosila je 9.000 eura.

Za troškove reprezentacije, odnosno agencijske usluge rezervacije ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima, izdvojeno je ukupno 7.572 eura.

Shodno odluci Administrativnog odbora o ostvarivanju prava na naknadu troškova za korišćenje mobilnog telefona u službene svrhe, komunikacione usluge za poslanike iznosile su 37.960 eura.

Sa pozicije konsultantske usluge isplaćuju se sredstva za obavljanje poslova stručnih konsultanata u radnim tijelima Skupštine. U prvoj polovini 2023. godine, za obavljanje ovih poslova su bila angažovane dvije osobe, a utrošeno je 5.389 eura.

Ukupni trošak za usluge stručnog usavršavanja, u iznosu od 1.737 eura odnosi se na plaćanje troškova kotizacije za tri poslanika, za učešće na 71. Molitvenom doručku koji je održan 1. i 2. februara u Vašingtonu.

Kada je u pitanju aktivnost poslaničkih klubova, sa pozicije konsultantske usluge isplaćuju se sredstva za angažovanje sekretara i stručnih konsultanata u poslaničkim klubovima. Za ove namjene je utrošeno 150.000 eura.

U okviru kapitalnih izdataka, ukupno utrošena sredstva iznose 32.776 eura, od čega na izdatke za opremu nabavku LED ekrana sa upravljačkom jedinicom u iznosu od 27.225

Za zarade zaposlenih u službi Skupštine Crne Gore izdvojeno je 1.627.647. U izvještaju se navodi da je stalno zaposlenih 192, na određeno njih 14, a četvoro je u statusu mirovanja radnog odnosa. Izdaci po osnovu ugovora o djelu bili su 70.683 eura.

Za troškove administrativnog materijala izdvojeno je 39.216 eura, a za materijal za posebne namjene potrošeno je 11.721 euro. Za službena putovanja dato je oko 43.000 eura. Za usavršavanje zaposlenih u službi Skupštine i plaćanje kotizacija za učešće na seminarima, utrošeno je ukupno 4.387 eura.

Izdaci po osnovu sudskih rješenja iznosili su 2.590 eura. Navedeni iznos isplaćen je poslaniku kao naknada štete zbog manje isplaćene naknade za mjesece maj i jun 2020. godine. U izvještaju se ne navodi ime poslanika.

Zakonom o budžetu za 2023. godinu, planirana sredstva za potrošačku jedinicu Skupština Crne Gore, iznose 10.953.231 euro.