Pet preduzeća duguje osam i po miliona

    11 mjeseci pre 568 pregleda

Da lokalna uprava sve dublje tone u finansijski kolaps, najbolje potvrđuje podatak da pet lokalnih preduzeća trenutno duguje 8.581.000 eura. Prema riječima predsjednika Opštinskog odbora Demokratske Crne Gore Milojice Tešovića, pomenuti iznos potražuje se od preduzeća „Vodovod“, „Čistoća“, „Komunalne usluge“, „Lokalni putevi“ i „Grijanje“. Tešović navodi da lokalna preduzeća potražuju oko 2. 618.000 eura.

– Vodovod ima obaveze od 2.541.000 eura, dok potraživanja tog preduzeća iznose 953.000 eura. Kad je u pitanju „Čistoća“, njihove obaveze su 2.807.000 eura, a potraživanja iznose 2.170.000 eura. Situacija je loša i kod preduzeća „Komunalne usluge“, gdje su obaveze 1.626.000, a potraživanja svega 97.000 eura. Kad je u pitanju „Grijanje“, njihove obaveze su 528.000, a potraživanja 163.000 eura. Loša situacija je i kad je u pitanju preduzeće „Lokalni putevi“, čije su obaveze 1.066.000 eura, a potraživanja svega 90.000 eura – kazao je Tešović.

Značajna sredstva lokalnim preduzećima duguje upravo lokalna uprava koja preduzeću „Čistoća“ duguje preko milion eura.

Opštinska kasa je opterećena brojnim dugovima koji su nastali, u prvom redu, u periodu od 2007. do 2011. godine, kada je predsjednik Opštine bio Filip Vuković iz redova DPS-a. U tom periodu lokalna uprava se zadužila sa oko 20 miliona eura. Od 2011. do 2014. godine predsjednik Opštine bio je Miloje Pupović, kadar SNP-a. U tom periodu dugovanja nisu smanjena, ali nijesu ni uvećana. Od 2014. do 2019. godine na poziciji predsjednika Opštine se našao kadar DPS-a Mirko Đačić, koji takođe nije uspio da smanji dugove. Đačić je uspio da smanji kreditna zaduženja, ali ne i dug Opštine, jer su se dugovanja uvećala na drugim pozicijama, u prvom redu prema lokalnim preduzećima.

– Ukupni izdaci u 2018. godini iznosili su 12. 890.000 eura ili 71, 85 odsto planiranih prihoda, od čega se 4.621.000 eura ukupnih izdataka odnosilo na otplatu dugova – navodi se u završnom računu za prošlu godinu.

Prema podacima iz završnog računa za prethodnu godinu, planirana potraživanja od „Vektre Jakić“ nijesu naplaćena, a došlo je i do smanjenja prihoda po osnovu poreza na nepokretnosti.

– Prihodi od poreza u 2018. godini iznosili su 3.714.000 eura ili 66, 56 odsto od planiranog. Kad su u pitanju prihodi od poreza na nepokretnosti, najznačajniji zaostatak ostvaren je kod zemljišta gdje je ostvareno svega 34,46 odsto planiranog prihoda. Osnovni razlog su manji prihodi u odnosu na prethodne godine kod Rudnika uglja, nerealizovani planirani prihodi od „Vektre Jakić“ i građana – navodi se u završnom računu za prošlu godinu.

Prihodi po osnovu poreza na građevinske objekte manji su za 22 procenta.

U završnom računu se navodi da su planirani prihodi od taksi realizovani u iznosu od 82 procenta, gdje je za 11 procenata došlo do uvećanja prihoda od administrativnih taksi.

Najteža situacija u „Komunalnim uslugama‘‘ i „Lokalnim putevima‘‘

Predsjednik pljevaljskih Demokrata Milojica Tešović tvrdi da je situacija u lokalnim preduzećima neodrživa.

– Akumulirani gubitak iznosi 5.966.000 eura, što je 45 odsto od ukupne imovine koja iznosi 13.234.000 eura – tvrdi Tešović, ističući da je najteža situacija u preduzećima „Komunalne usluge“ i „Lokalni putevi“.

Najnovije vijesti

Najčitanije

Jesu li Pljevlja žrtvovan grad?

27.03.2020 6055 pregleda