Plate otjerale „Čistoću“ u gubitke

    3 godine pre 1032 pregleda

Pljevaljsko opštinsko preduzeće “Čistoća” prošlu godinu završilo je sa gubitkom od oko 229.000 eura, na šta su najviše uticale sudske presude u sporovima koje su radnici vodili protiv preduzeća zbog nepravilno obračunatih zarada.

GUBITAK U 2018. GODINI 229.000 EURA

U izvještaju o radu tog preduzeća koji je potpisao direktor Saša Ječmenica navodi se da je po osnovu pravosnažnih sudskih presuda i na osnovu sporazuma sa zaposlenima, “Čistoća” isplatila preko 390.000 eura. Od ovog iznosa više od 227.000 eura se odnosi na glavni dug, 67.000 na kamate, a 42.769 eura je isplaćeno po osnovu troškova, suda, advokata, vještaka, izvršitelja. Za obračunate poreze i doprinose u razlici u zaradama “Čistoća” je morala da izdvoji 52.314 eura.

U izvještaju se konstatuje da tadašnje rukovodstvo preduzeća nije primjenjivalo odredbe Granskog kolektivnog ugovora za stambeno-komunalnu oblast u dijelu obračunske vrijednosti koeficijenta, u periodu od januara 2012. do marta 2015. Umjesto da zarade obračunava po koeficijentu od 121,5 eura tadašnje rukovodstvo je primjenjivalo koeficijent od 104,5 eura u bruto iznosu. Tako, prilikom obračuna zarada naknade za minuli rad nisu uvećavali za započetu već navršenu godinu radnog staža što je uslovilo masovnim pokretanjem sudskih postupaka, a u nekim slučajevima spor je riješen vansudskim poravnanjem.

Analizirajući rezultate preduzeća za 2018. lako se može primijetiti da su ovi rashodi, na koje trenutno rukovodstvo preduzeća nije moglo da utiče, prouzrokovali gubitak u iznosu od 228.745 eura. Ako od ovog rezultata oduzmemo rashode po osnovu nepravilnog obračuna zarada u ukupnom iznosu od 390.034 eura, proizlazi da je “Čistoća” u izvještajnom periodu poslovala pozitivno i ostvarila bi dobit u iznosu od 161.289 eura“, konstatuje Ječmenica u izvještaju.

U preduzeću “Čistoća” trenutno radi 167 radnika, a prosječno tokom prošle godine u tom preduzeću bilo je zaposleno 187 radnika. Najviše radnika bilo je zaposleno u maju, junu i julu prošle godine 200, 202 i 201 zaposleni. Prosječna zarada u preduzeću je 351 euro.

I pored brojnih finansijskih problema, rukovodstvo “Čistoće” uspjelo je da održi tekuću likvidnost firme i da do 31. decembra prošle godine izmiri sve neto zarade, zaposlenima. I sve ostale obaveze se izmiruju u rokovima, osim obaveza za tekuće poreze i doprinose, nastale od 1. februara 2017. Nakon potpisivanja reprograma 2“, stoji u izvještaju.

Po osnovu fakturisanih usluga za čišćenje i održavanje javnih površina “Čistoća” od Opštine potražuje 1,08 miliona eura.

„Naplatom ovih potraživanja “Čistoća” bi izmirila dug prema Poreskoj upravi“, navodi se u izvještaju.

Po osnovu poreza i doprinosa “Čistoća” Poreskoj upravi duguje 1.506.000 eura, od čega se 664.000 eura odnosi na reprogramirane obaveze za poreze i doprinose nekada jedinstvenog Komunalnog preduzeća Breznica.

Izvor: Vijesti

Najnovije vijesti

Danas je Sveti Sava

27. januara 2022. 13:14

Najčitanije

Pogledajte rezultate glasanje po opštinama

31. avgusta 2020. 33378 pregleda

Divljak u gradu (VIDEO)

7. januara 2020. 14550 pregleda

Udes na Gukama

27. oktobra 2019. 13968 pregleda

Umro Živorad Bojović

22. jula 2020. 13707 pregleda

Pronađena lična karta

13. marta 2020. 12840 pregleda

TRAGEDIJA na mostu na Đurđevića Tari

27. jula 2021. 12270 pregleda

Japanske propalice

9. marta 2020. 12131 pregleda

Pronađena lična karta

27. aprila 2020. 12027 pregleda

Danas isplata materijalnih davanja

16. septembra 2020. 10869 pregleda
%d bloggers like this: