PLJEVLJA – U toku dana ekstremno visoke koncentracije sumpor dioksida

    9 meseci pre 327 pregleda Izvor: PV Informer

Sa mjerne stanice u Gagovića imanju u toku dana su zabilježene izuzetno visoke koncentracije sumpor dioksida, koje su izuzetno opasne za zdravlje ljudi.

Iz tog razloga se saopštenjem oglasila i Agencija za zaštitu prirode Crne Gore :

„Danas, 20.03.2023. godine u 12h je izmjerena veoma visoka koncetracija sumpor(IV)oksida SOna mjernom mjestu Gagovića imanje u Pljevljima, koja je iznosila 762,4 µg/m​​​​​.

U komunikaciji sa Centrom za ekotoksikološka ispitivanja smo dobili informaciju da je u poslednjom satu, u 13h, došlo do pada koncentracije SO2 ispod vrijednosti za obavještavanje javnosti i da ima trend pada. I dalje ćemo pratiti vrijednosti koncetracije ovog polutanta i ukoliko bude potrebno preuzeti definisane korake“.

Iako su iz Agencije saopštili da su koncentracije pale ispod vrijednosti za obavještavanje javnosti, očigledno je da se i dalje radi o izuzetno visokim štetnim koncentracijama sumpor dioksida u vazduhu iznad Pljevalja.

U isto vrijeme u 12 časova satne koncentracije sumpor dioksida u Nikšiću su iznosile 10,5ug/m3, što jasno pokazuje o kakvim se visokim koncentracijama radi u vazduhu iznad Pljevalja( 762,4 µg/m).