Pljevlja

Komunalna policija četiri mjeseca bez načelnika

Ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je Ar­hus cen­tar, Al­ter­na­ti­va i Mre­ža ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja sje­ve­ra ža­li­le su za­štit­ni­ku ljud­skih pra­va i slo­bo­da na rad plje­valj­ske…

Čitaj više 14/11/2016. 15:22