Počela obnova puta Pljevlja – Mihajlovica: Tri trake prije novog graničnog prelaza

    1 sedmica pre 786 pregleda Izvor: pvnovine.com

Radovi na obnovi puta Pljevlja – Mihajlovica započeli su krajem avgusta a zbog toga se na nekim dijelovima puta povremeno saobraća jednom trakom. Putni pravac Pljevlja – Mihajlovica dug je 12,9 kilometara do granice sa Srbijom, a vrijednost posla sa Crnagoraputem (Štrabagom) je 8,2 miliona evra. Rok za izvođenje radova je 12 mjeseci, tokom 2020. i 2021. godine. Put se gradi iz sredstava kredita Evropske investicione banke.

Najveći dio puta koji se obnavlja oko 10 kilometara prolazi kroz MZ Crljenice, a predsjednik ove MZ smatra da će obnova puta doprinijeti i mještanima koji će brže i lakše stizati do svojih kuća. Gačević ističe da je prije dvije godine završen proces eksproprijacije privatnog zemljišta oko puta koji se proširuje.

-Ispred MZ poslaćemo zahtjev, da se dio seoskih puteva koji imaju prilaz na ovaj magistrali put nakon proširenja i obnove uredi i da se svaki dovede u prvobitno stanje. Radove osim Crnagoraputa (Štrabaga) izvode i podizvođači. Pokušaćemo da neke kraće pravce popravimo, a već smo imali usmeni dogovor sa rukovodiocima Crnagoraputa koji nadziru radove – ističe Gačević.

Gačević, takođe, ističe da bi uskoro trebala da počne izgradnja novog graničnog prelaza Ranče koji će se nalaziti uz samu granicu sa Srbijom i tako će riješiti probleme nekih mještana ove MZ.

-To će riješiti probleme mještana sela Ranče koji su svakodnevno morali da prolaze granični prelaz Ranče da bi došli do svojih kuća, koje se nalaze na teritoriji Crne Gore. Takođe, riješiće se i problemi mještana sela Obarde jer neće više morati da čekaju na graničnom prelazu da bi došli do svojih domova kao i da bi na vrijeme stigli na posao – kaže Gačević, dodajući da je u toku eksproprijacija zemljišta za novi granični prelaz.

On objašnjava da će na obnovljenom putu Pljevlja – Mihajlovica – granični prelaz Ranče, biti dio sa tri kolovozne trake dug oko kilometar iz pravca Crne Gore, a taj dio će biti između sadašnjeg graničnog prelaza i novog graničnog prelaza u blizini granice sa Srbijom.

Između ostalog radovi na obnovi puta Pljevlja – Mihajlovica obuhvataju: proširenje poprečnog presjeka puta (širina i broj traka, kao i proširenje bankina i ivičnjaka); izgradnju treće trake na određenim dionicama, korekcije trase i profila za poboljšanje brzine, radijusa okretanja, zaustavljanja i daljine vidljivosti priključaka; rehabilitaciju ili rekonstrukciju mosta, izgradnju novih i rekonstrukciju oštećenih propusta, kao i potpornih i obložnih zidova; izgradnju nove i rekonstrukciju drenaže i ispusta cijevi i zaobljenih rampi nadvišenja za poplave; rehabilitaciju kosina, rahabilitaciju i zaštitu usijeka i zasjeka; unapređenje kapaciteta nosivosti temelja i rehabilitaciju i zaštitu nasipa; zamjenu kolovoznih, oštećenih slojeva asfalta; postavljanje ili obnavljanje saobraćajne signalizacije i opreme (horizontalna i vertikalna signalizacija, kolobrani, odbojne ograde, ogledala i ostalo).

Izmještena asfaltna baza opet sporna

Asfaltna baza Crnagoraputa je bila predviđena da se izgradi u mjestu Košudo na posjedu Vukomana Marića odnosno u krugu pilane, ali došlo je do protesta mještana koji žive u neposrednoj blizini pilane.

-Nekoliko desetina mještana Košudola su se peticijom odbratili Crnagoraputa koji je uvažio njihov zahtjev i premjestio asfaltnu bazu. U saznanju sam da će se asfaltna baza izmjestiti dva kilometra ispod Košudola kod pilane Spajića na imanju Brašanaca. Ipak, mještani sela Otilovići najavili su da će i oni negodovati Crnagoraputu, jer se u blizini mjesta gdje je predviđena asfaltna baza nalaze kapitaže za pijaću vodu mještana Otilovića. Ova asfaltna baza će služiti ne samo za asfaltiranje puta Pljevlja – Mihajlovica, već i puta Pljevlja – Mataljka – naglašava Gačević.

Proboj puta Mihajlovica – groblje u Sažićima

Opština Pljevlja je početkom septembra izvodila i radove na proboju puta od Mihajlovice do groblja u Sažićima dugog oko kilometar.

-Pored tog puta tražili smo proboj još dva puta u MZ Crljenice, to su putevi Košudo – kuće Despotovića i kuće Gačevića do brda u selu Ranče i nadam se da će i oni biti probijeni – kaže Gačević.

Najnovije vijesti

Najčitanije

Jesu li Pljevlja žrtvovan grad?

27.03.2020 6625 pregleda